”Älä pelkää syöpää, sitä voidaan hoitaa” – syöpäjärjestöt rohkaisevat iäkkäitä sairastujia

9.6.2016 klo 08:50 Kotimaa KD Lehti

Syöpää ei pidä pelätä – sitä voidaan hoitaa myös iäkkäillä ihmisillä. Syöpäjärjestöt ja Vanhustyönkeskusliitto käynnistävät nyt yhteistyötä.

Suurin osa syöpään sairastuvista on iäkkäitä ihmisiä.

– Hoitoja on suunniteltava niin, että elämänlaatu säilyy iästä riippumatta, sanovat Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Sakari Karjalainen ja Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Satu Helin.

Järjestöt ovat käynnistämässä yhteistyötä keskenään.

Kaikkein iäkkäimmillekin sairastuneille on voitava tarjota hyvä elämänlaatu. Lääketiede kehittyy ja monia hoitoja voidaan tuoda myös kotiin.

Sakari Karjalainen on seurannut tiiviisti syöpään sairastuvuutta ja syöpähoitojen kehitystä myös kansainvälisesti. Syöpä on iäkkäiden sairaus ja tavallisin yli 65-vuotiailla. Vielä yli 85-vuotiaita syöpään sairastuneita on Suomessa vuosittain liki 3 300 eli joka viikko yli 60 uutta tapausta.

– Kaikkein iäkkäimmillekin sairastuneille on voitava tarjota hyvä elämänlaatu. Lääketiede kehittyy ja monia hoitoja voidaan tuoda myös kotiin. On tärkeää levittää tietoa syöpäsairauksista ja hoitomahdollisuuksista myös palvelutaloissa ja kotihoidossa toimivalle henkilökunnalle. Tiedon levittäminen myös ikäihmisille itselleen on tärkeää, sanoo pääsihteeri Sakari Karjalainen.

Syöpäjärjestöillä tarkoitetaan Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön muodostamaa kokonaisuutta. Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluu 12 alueellista syöpäyhdistystä ja kuusi valtakunnallista potilasjärjestöä.  Syöpäjärjestöillä on yli 120 000 jäsentä.

Vanhustyön keskusliitto (VTKL) on valtakunnallinen katto- ja edunvalvontaorganisaatio, johon kuuluu noin 340 jäsenyhteisöä. Keskusliiton tiedotusverkoston kautta on mahdollista levittää tietoa myös syöpäsairauksiin ja niiden hoitoon liittyvistä asioista.

– Syöpäjärjestöt on tärkeä uusi yhteistyökumppani Vanhustyön keskusliitolle, sanoo toiminnanjohtaja Satu Helin.

– Haluamme kehittää jäsenistömme osaamista eri alueilla ja Syöpäjärjestöjen kautta saamme uutta erityistietoa käyttöömme ja jaettavaksi eteenpäin. Syöpään sairastuneille tärkeitä ovat omat verkostot vertaistukena ja tiedonvälityskanavana.

Molemmille järjestöille on tärkeää syöpään sairastuneen henkilön välitön ja asianmukainen hoito sekä elämänlaadun varmistaminen. Kumpikin järjestö on mukana valtakunnallisessa Kuolevan hyvä hoito -hankkeessa. VTKL on hankkeen aikana julkaissut kannanoton, laatinut hyvän saattohoidon muistilistan ja järjestänyt jäsenistölleen koulutusta ennakoivan saattohoidon ja yhteissuunnittelun toteuttamisesta sekä vapaaehtoisten ottamisesta mukaan toimintaan.

Ylös