Päättäjät haluavat lisää kotimaisia tuotteita kuntakeittiöihin

13.6.2016 klo 12:13 Kotimaa KD Lehti

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan kuntien poliittiset ja virkamiespäättäjät haluavat muutoksia julkisten elintarvikehankintojen kilpailutuskriteereihin. Päättäjät näkevät hinnan painoarvon olevan liian korkea. Enemmän painoa halutaan antaa tuotteiden laadulle ja kotimaisuudelle.

Sekä hankinnoista vastaavat virkamiehet että poliittiset päättäjät näkevät hinnan painoarvon olevan liian korkea.

Päättäjät suhtautuvat positiivisesti myös luomutuotteiden lisäämiseen julkisissa hankinnoissa.

Kuntien elintarvikehankinnoissa hinnan painoarvo on tällä hetkellä jopa 76 prosenttia, vaikka virkamiesten mielestä sopiva paino hinnalle olisi 62 prosenttia ja poliittisten päättäjien mielestä vielä alhaisempi, 56 prosenttia.

Läpi kyselyn päättäjien vastauksista nousi esiin huoli kotimaisten elintarvikkeiden asemasta julkisissa hankinnoissa. Suurimpana esteenä paikallisten elintarvikkeiden hankinnalle nähdään olevan tällä hetkellä keinojen puute.

Vastaajista 58 prosenttia on sitä mieltä, että hankintalaki ei taivu tai sitä ei osata soveltaa siten, että laadukkaat kotimaiset tuotteet tulisivat valituiksi.

Muina keskeisinä esteinä nähdään olevan päätöksentekijöiden tahtotilan puute paikallisten tuotteiden hankinnan lisäämiseksi (41 %), paikallisten tuotteiden vähäinen tarjonta (40 %) sekä niiden korkea hinta (38 %).

Päättäjät suhtautuvat positiivisesti myös luomutuotteiden lisäämiseen julkisissa hankinnoissa. Kuntapäättäjistä 61 % suhtautuu myönteisesti siihen, että luomutuotteiden osuus nousisi 20 %:iin julkisista elintarvikehankinnoista vuoteen 2020 mennessä. Tämä tavoite asetettiin jo pääministeri Kataisen hallituksen toimesta. Matkaa tavoitteen saavuttamiseksi on vielä paljon, sillä tällä hetkellä luomun osuus julkisissa hankinnoissa on noin 5 %.

Aula Research Oy toteutti kuntapäättäjien parissa tehdyn kyselytutkimuksen Valion toimeksiannosta. Tutkimuksen otos (1049 vastaajaa) kerättiin sähköisellä kyselyllä ja puhelinhaastatteluin aikavälillä 8.3.-8.4.2016.

Kyselytutkimuksen otos edustaa Manner-Suomen kunnanhallitusten ja -valtuustojen jäseniä (n=820) sekä kuntien elintarvikehankinnoista vastaavia virkamiehiä (n=229).

Ylös