Tasa-arvoa tulee edistää lain pohjalta

6.7.2016 klo 17:19 Kolumnit Antero Laukkanen

Kanteluni oikeuskanslerille Opetushallituksen oppaasta ”Tasa-arvo on taitolaji” on herättänyt reipasta keskustelua. Ikävää oli, että YLE:n toimitus uutisoi asian harhaanjohtavasti. Olen saanut sen tähden kohtalaisen paljon solvauspostia. Yle otsikoi ”transihmisistä kertominen nähdään tasa-arvorikkomuksena”. En ole sanonut tai edes vihjaillut mitään tämän suuntaista, tai ”opettajan oma seksuaalinen suuntautuneisuus vaikuttaa oppilaisiin haitallisesti”, tai ”opettaja ryhtyy etsimään oppilaistaan sukupuolivähemmistöihin kuuluvia lapsia”, tai ”opettajan omalla seksuaalisella suuntautumisella on vaikutusta oppilaan kokemaan sukupuoliseen suuntautumiseen”, tai ”opas johtaa lasten seksuaaliseen häirintään”. Nämä väitteet olivat toimittajan omia ajatuksia, joita ei kantelun tekstistä löydy.

Voivatko pojat olla poikia ja tytöt tyttöjä jatkossakin, ja kuinka varhaisessa vaiheessa on lapsen seksuaalista kehitystä ohjattava?

Miksi sitten tein kantelun, enkö kannata tasa-arvoa? Sysäyksen kanteluun antoi opettajien yhteydenotot ja vanhempien huoli ja epätietoisuus siitä, mihin oppaan ohjeistus käytännössä lasten kasvatuksessa kouluissa johtaa: voivatko pojat olla poikia ja tytöt tyttöjä jatkossakin, ja kuinka varhaisessa vaiheessa on lapsen seksuaalista kehitystä ohjattava?

Oppaassa sanotaan: Sukupuolittuneisuuden purkaminen on perusopetuksen tasa-arvotyön keskeinen pyrkimys, ja että perusopetukseen kuuluvat esiopetus, oppivelvollisten perusopetus, joka tarkoitta koko kouluikää alkaen 6 vuotiaista lapsista. En yhtään ihmettele, jos tällainen linjaus herättää huolta, niin kävi minullekin. Siksi paneuduin huolella tasa-arvolakiin ja sen tavoitteisiin sekä oppaaseen.

Minusta tasa-arvolain ja oppaan välillä oli siinä määrin merkittävä ristiriita, erityisesti laissa määriteltyjen sukupuolten määrän osalta ja siinä, miten opas rinnastaa kokemuksen identiteetistä uudeksi sukupuoleksi. Tämän vuoksi asia oli hyvä saattaa ylemmän lainvalvojan arvioitavaksi. Aikanaan sitten saamme hänen näkemyksensä asiasta. Jokaisen kouluikäisen lapsen vanhemman on hyvä lukea uusi opas ja kirjata ylös ne kysymykset, joita itseä askarruttavat ja esitettävä ne koulujen vastuullisille henkilöille. Näin itse toimisin.

Laki edellyttää oppilaitoksia tekemään tasa-arvosuunnitelman, hyvä niin. Tasa-arvotyössä on paljon tehtävää ja on hyvä, että se on osa opetussuunnitelmia. Tasa-arvotyön perusteiden on kuitenkin oltava selkeästi lakiin perustuvia. Toistaiseksi lakimme tuntee vain kaksi sukupuolta. Tällä mennään.

OPH: ”Tasa-arvo on taitolaji”

Laukkasen kantelu Oikeuskanslerille

Ylös