Työkyvyttömyys lyhentää työuria kahdella vuodella

8.8.2016 klo 10:27 Kotimaa KD Lehti

Työkyvyttömyyseläkkeellä vietetty aika on lyhentynyt merkittävästi vuosikymmenessä, runsaat neljä kuukautta. Sukupuolten väliset erot ovat tasoittuneet, mutta ero matalan ja korkean koulutustason välillä on edelleen yli kaksinkertainen.

Eläketurvakeskuksen tutkimuksessa on ensimmäistä kertaa kattavasti tarkasteltu työkyvyttömyyseläkkeellä vietettyä aikaa.

Miehet menettävät naisia pitemmän jakson työurastaan. Sukupuolten välinen ero kuitenkin kaventui merkittävästi tarkastelujakson aikana

Tutkimus kattaa koko Suomen työikäisen väestön vuosina 2005–2014.

Keskimäärin työkyvyttömyyseläke vie lähes kaksi vuotta eli noin viisi prosenttia jokaisen suomalaisten työurasta.

Miehet menettävät naisia pitemmän jakson työurastaan. Sukupuolten välinen ero kuitenkin kaventui merkittävästi tarkastelujakson aikana.

Työkyvyttömyyseläkkeellä vietetty aika vähentyi kaikilla koulutustasoilla. Ero perusasteen ja korkeasti koulutetun miehen välillä on huomattavan suuri, yli kaksinkertainen. Naisilla ero on hieman pienempi.

– Matalammin koulutetuilla on enemmän työkyvyttömyyseläkeaikaa kaikissa sairausryhmissä. Erityisen suuri ero on tuki- ja liikuntaelinsairauksissa, erikoistutkija Mikko Laaksonen Eläketurvakeskuksesta kertoo.

Miehet ja naiset ovat työkyvyttömyyseläkkeellä eri syistä. Naisilla mielenterveyden ongelmat lyhentävät työuria enemmän kuin miehillä. Miesten työurat lyhenevät enemmän kuin naisilla erityisesti sydän- ja verisuonitautien sekä vammojen ja tapaturmien vuoksi.

Työkyvyttömyyseläkkeellä vietetty aika vähentyi lähes kaikissa sairausryhmissä. Myönteistä kehitystä tapahtui erityisesti tuki- ja liikuntaelin- sekä sydän- ja verisuonisairauksien osalta.

– Masennukseen liittyvä työkyvyttömyysaika ei kuitenkaan ole vähentynyt, vaikka alkavien masennusperusteisten työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on laskenut. Naisilla mielenterveyssyyt kattavat jo lähes puolet kaikesta työkyvyttömyyseläkkeellä vietetystä ajasta, Laaksonen sanoo.

Mielenterveysperusteiselle eläkkeelle siirrytään entistä nuorempana. Näin myös eläkkeellä vietetty aika muodostuu pitkäksi.

Ylös