Maakuntakeskusten väliset erot vuokrien hinnoissa korostuvat entistä enemmän

9.8.2016 klo 08:13 Kotimaa KD Lehti

Suomi eriytyy alueisiin, joille ei riitä asukkaita ja joilla vuokrat laskevat, ja alueisiin, joille muuttaa lisää ihmisiä ja vuokrat nousevat.

Esimerkiksi Kuopion ja Rovaniemen vuokrat ovat Vuokraovi.comin tilastojen mukaan nousussa. Rovaniemellä yksiöiden vuokrien mediaani on noussut jopa yli 10 prosenttia ja Kuopiossa nousua on 4 prosenttia. Rovaniemen vuokrissa on kuitenkin suurta hajontaa.

Lahdessa on Vuokraovi.comin tilastojen mukaan merkittävää vuokrapyyntöjen laskua niin yksiöissä kuin kaksioissakin.

– Näissä yliopistokaupungeissa työllisyys ja tulotasot ovat kehittyneet suotuisasti. Kumpaankin kaupunkiin on myös valmistunut uudistuotantoa, mikä nostaa vuokrien mediaania jo itsessään. Voidaan kuitenkin sanoa, että näissä kaupungeissa kysyntää on edelleen runsaasti ja opiskelijoiden määrä suurta, kommentoi Koro-Kanerva.

Lahdessa on Vuokraovi.comin tilastojen mukaan merkittävää vuokrapyyntöjen laskua niin yksiöissä kuin kaksioissakin. Yksiöiden osalta pyynnöt ovat hieman yli neljä (4,2) prosenttia matalampia kuin vuosi sitten ja myös kaksioiden pyynnöt ovat laskeneet 3,2 prosenttia.

– Moni sijoittaja on rynnistänyt oikoradan myötä Lahteen, mutta asukasmäärä ei kuitenkaan ole kehittynyt ihan odotetulla tavalla. Lahdessa asumismenojen osuus suhteessa tuloihin on matala verrattuna suurempiin kaupunkeihin, kommentoi Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva.

Kaupungistumisen myötä myös maakuntien kasvukeskukset kasvavat. Tämä lisää luonnollisesti vuokra-asumisen kysyntää. Sekä Tampere että Turku ovat investoineet voimakkaasti viime vuosina, mikä lisää niiden vetovoimaa entisestään.

– Tampereen yksiöiden neliöhinnat ovat eriytyneet muusta asuntomarkkinasta Helsingin tavoin ja tämä näkyy myös vuokrissa. Sekä Tampereella että Turussa on suurina yliopistokaupunkeina myös paljon opiskelijoita, mikä nostaa pienten asuntojen kysyntää, Koro-Kanerva pohjustaa.

Koro-Kanervan mukaan Suomessa on käynnissä voimakas kaupungistuminen. Kasvukeskukset vetävät väkeä työ- ja opiskelumahdollisuuksien myötä entistä enemmän.

– Vuokra-asuminen lisääntyy väistämättä kaupunkiseuduilla. Yksityisten vuokranantajien panosta tarvitaan, jotta vuokrat eivät nouse kohtuuttomasti kasvavan kysynnän myötä ja asuntoja syntyy myös jatkossa riittävästi, muistuttaa Koro-Kanerva.

Ylös