Väitöskirja: Paikallisen sopimisen laajentaminen uhka palkkatasa-arvolle

22.8.2016 klo 08:36 Politiikka KD Lehti

Työehtosopimuksissa pitäisi huomioida nykyistä paremmin miesten ja naisten tasa-arvo, sanoo Helsingin yliopiston väitöstutkimus. Politiikan tutkija Milja Saari käsittelee väitöskirjassaan naisten ja miesten palkkaeroja poliittisena ja oikeudellisena kysymyksenä.

Tutkija Milja Saari arvioi, että palkkojen paikallisen sopimisen laajentaminen kasvattaisi sukupuolten palkkaeroja. Työehtosopimuksia ei saa Saaren mielestä heikentää.

– Ilman työehtosopimukseen kirjattuja vähimmäisehtoja naiset jäisivät monilla aloilla heikkoon neuvotteluasemaan.

Saari on tutkinut muun muassa yksityisen palvelualan naisvaltaisia työpaikkoja.

Luottamusmiehillä ei ole tutkijan mukaan nykyisin riittäviä oikeuksia saada tietoja palkoista ja seurata palkkatasa-arvoa työpaikoilla.

Saaren mukaan tasa-arvotyö jää helposti juhlapuheiden tasolle. Esimerkiksi luottamusmiehillä ei ole tutkijan mukaan nykyisin riittäviä oikeuksia saada tietoja palkoista ja seurata palkkatasa-arvoa työpaikoilla.

Naisen paras ystävä on työehtosopimus, Milja Saaren mukaan. Väitöskirjan mukaan palkkaerot voivat kasvaa, jos palkkojen paikallista sopimista laajennettaisiin.

Saari arvioi, että paikallinen sopiminen hyödyttää niitä, joilla on valmiiksi hyvä asema ja palkka. Hän muistuttaa, että kuva taloustilanteesta on synkkä ja monet säästöt kohdistuvat naisvaltaisiin aloihin. Ilman työehtosopimukseen kirjattuja vähimmäisehtoja naiset jäisivät monilla aloilla heikkoon neuvotteluasemaan.

Esimerkiksi hoiva-alalla työskentelevän on vaikeampi neuvotella työehtoja paremmiksi kuin vientiteollisuuden insinöörin.

– Heikossa neuvotteluasemassa olevalle on turha sanoa, että vaadipa nainen lisää liksaa. En voi mitenkään nähdä, että naisvaltaisilla aloilla palkat nousisivat paikallisella sopimisella.

Lähde: STT
2016_Milja-Saari-kasvokuva-270x400
VTM Milja Saaren yleisen valtio-opin väitöskirja Samapalkkaisuus – neuvoteltu oikeus. Naisten ja miesten palkkaeriarvoisuus poliittisena ja oikeudellisena kysymyksenä korporatistisessa Suomessa tarkastetaan Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa lauantaina 27.8.2016 klo 12 Metsätalon salissa 6. Vastaväittäjänä toimii professori Päivi Korvajärvi ja kustoksena professori Anne Maria Holli.

 

Ylös