Tehy: Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta säilytettävä STM:n alaisuudessa

22.8.2016 klo 14:03 Politiikka KD Lehti

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy vastustaa hallituksen kaavailuja siirtää sosiaali- ja terveysalan valvonta pois sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta valtiovarainministeriön alaiseen ”kaikkien alojen” valtakunnalliseen valvontavirastoon.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy edellyttää, että sote-ohjaus ja valvonta pysyy jatkossakin sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa.

Sote-uudistuksen onnistumisen ehdoton edellytys on, että valvonnassa on laaja-alainen sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntemus

Lisäksi nykyisten aluehallinto-viranomaisten sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaan liittyvät tehtävät tulee keskittää STM:n alaiselle sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviranomaiselle Valviralle. Samalla kannalla ovat myös lääkärijärjestöt.

– Sote-uudistus on tuomassa kokonaan uudet hallinto- ja palvelurakenteet, uusia organisaatioita ja valinnanvapauden myötä varmasti liudan uusia palveluntuottajia. Uudistuksen onnistumisen ehdoton edellytys on, että valvonnassa on laaja-alainen sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntemus, jota kyetään jatkuvasti myös kehittämään,Tehyn johtaja Kirsi Sillanpää sanoo.

Esitykset monialaiseen valtiovarainministeriön alaiseen valtakunnallisen aluehallintovirastoon keskitettävistä sote-sektorin valvontatehtävistä arveluttavat Tehyä siksikin, että esimerkiksi eläinlääkärivalvontaan liittyvät tehtävät siirtyisivät ehdotuksen mukaan Elintarviketurvallisuusvirastolle.

Potilas- ja asiakasturvallisuus sekä ammattihenkilöiden oikeusturva ja luottamus edellyttävät Tehyn mielestä myös valvonnalta vahvaa sote-alan osaamista.

Ylös