Henkilökortin hakuprosessi passin tavoin sähköiseksi

26.8.2016 klo 07:42 Kotimaa KD Lehti

Tasavallan presidentti on vahvistanut henkilökorttilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muutokset. Muutoksilla sujuvoitetaan asiointia, parannetaan asiakaspalvelua ja tehostetaan viranomaisten työtä.

Hakuprosessia joustavoitetaan vastaavalla tavalla kuin passin osalta on jo tehty. Mahdollisuudet sähköiseen asiointiin lisääntyvät. Hakemuksen voi kuitenkin edelleen laittaa vireille myös henkilökohtaisesti asioiden.

Valmis henkilökortti toimitetaan suoratoimituksena henkilökorttivalmistajalta hakijalle, jolloin hakija voi noutaa henkilökortin yksityisen palveluntuottajan toimipisteestä.

Ulkomaalaisen henkilökortti voidaan jatkossa myöntää kaikille oleskeluluvan ja kotikunnan saaneille. Tämä edesauttaa luvan saaneiden kotoutumista. Jos hakijalla ei ole ennestään henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hänestä voidaan tehdä sormenjälkivertailu oleskelulupakortin sormenjälkiin henkilöllisyyden todentamiseksi. Kortin voimassaoloaika sidotaan oleskeluluvan voimassaoloon.

Myös ulkosuomalaisten asema paranee. Jatkossa Suomen ulkomaan edustustot voivat myöntää henkilökortteja ulkomailla oleskeleville Suomen kansalaisille. Nykyisin vain poliisi voi myöntää kortin. Sähköinen asiointi ei kuitenkaan ole mahdollista edustustoissa.

Uusi henkilökorttilaki tulee pääosin voimaan vuoden 2017 alusta. Poliisihallitus tiedottaa asiasta tarkemmin lähempänä voimaantuloa.

Ylös