Turvallisuusselvitysten teko keskitetään Supolle

27.8.2016 klo 07:46 Kotimaa KD Lehti

Turvallisuusselvitysten teko keskitetään sisäasianhallinnossa Suojelupoliisille eli Supolle.

Ainoastaan Suojelupoliisi voisi jatkossa tehdä henkilöstön turvallisuusselvityksiä sisäministeriön hallinnonalalla.

Supon tekemästä turvallisuusselvityksestä tulisi maksullinen kaikille sen tilaajille.

Virkamiehestä, työntekijästä tai työnhakijasta tehdään turvallisuusselvitys, kun hänen työtehtävänsä edellyttää luotettavuuden varmistamista taustatietoja selvittämällä.

Tällä hetkellä lainsäädäntö antaa myös poliisilaitoksille mahdollisuuden tehdä turvallisuusselvityksiä, mutta käytännössä tästä toimintatavasta on jo luovuttu.

Kaikkien turvallisuusselvitysten keskittäminen Supolle parantaa sisäministeriön mukaan turvallisuusselvitysten laatua, yhdenmukaistaa menettelytapoja ja helpottaa turvallisuusselvitysten tekijöiden ohjeistusta ja koulutusta.

Keskittäminen varmistaa paitsi selvityksiä tilaavien yritysten, myös turvallisuusselvityksen kohteena olevien henkilöiden yhdenvertaisen kohtelun.

Samalla Supon tekemästä turvallisuusselvityksestä tulisi maksullinen kaikille sen tilaajille.

Tällä hetkellä sisäasianhallinnon viranomaiset saavat henkilöstönsä turvallisuusselvitykset maksutta.

Ylös