Kuka päättää ketä vihitään?

23.9.2016 klo 14:27 Kolumnit Sari Essayah

Syksyn aluksi eduskunnassa on käsitelty Aito avioliitto -kansalaisaloitetta, jossa avioliitto halutaan säilyttää miehen ja naisen välisenä. Kun sukupuolineutraalia avioliittolakia vietiin kansalaisaloitteella viime eduskuntakaudella eteenpäin, joka käänteessä korostettiin, että uskonnollisilla yhdyskunnilla säilyy uskonnonvapaus päättää sisäisesti avioliiton määritelmästä ja siitä, ketä omissa seremonioissaan vihkivät.

Kun sukupuolineutraalia avioliittolakia vietiin kansalaisaloitteella viime eduskuntakaudella eteenpäin, joka käänteessä korostettiin, että uskonnollisilla yhdyskunnilla säilyy uskonnonvapaus päättää sisäisesti avioliiton määritelmästä ja siitä, ketä omissa seremonioissaan vihkivät.

Viimeaikaisessa keskustelussa tämän asian ympärillä – kuten luterilaisen kirkon piispainkokouksen jälkimainingeissa – uskonnonvapaus on muuttunut pohdinnaksi papin suoranaisesta velvollisuudesta vihkiä samaa sukupuolta olevat avioliittoon. Ihmettelen myös yksittäisten pappien ulostuloja, joissa ei anneta arvoa oman kirkkokunnan ylimpien päättävien elimien linjauksille.

Monissa maissa lainsäätäjä on halunnut varmistaa, että kirkkojen uskonnonvapaus oikeasti toteutuu ja opilliset asiat säilyvät kirkon sisäisessä päätösvallassa. Vaikka Norjan kirkko vihkii nykyään samaa sukupuolta olevia, haluttiin siellä kunnioittaa uskonnonvapautta sitomalla vihkiminen kyseisen liturgian olemassaoloon. Tämän päätöksen voi vain tehdä uskonnollinen yhdyskunta itse. Isossa-Britanniassa kirjattiin erikseen, että lainmuutos ei tule vaikuttamaan kirkkojen asemaan päättää opillisesti avioliittokäsitteestään. Suomessa hallitus voisi halutessaan menetellä samoin, ja turvata uskonnollisten yhdyskuntien ja kirkkojen uskonnonvapauden tosiasiallisen toteutumisen vastaavanlaisella lisäyksellä avioliittolakiin.

Meille kristillisdemokraateille nämä asiat eivät ole vaihtuvia vaaliteemoja vaan syvästi ideologiasta lähteviä, siksi ainoana ryhmänä eduskunnassa olemme kokonaisuudessaan tukeneet äänestyksissä avioliittoa miehen ja naisen välisenä.

Ylös