Kristillisdemokraatit esittävät kirkon yhteiskunnallisen työn tukeen indeksikorotuksia nykyisen lain mukaan

1.10.2016 klo 14:08 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustajat jättivät kolme ryhmäaloitetta seurakunnallisen työn tukemiseksi. Aloitteet sisältyvät KD:n vaihtoehtobudjettiin. Kirkon yhteiskunnallista työtä Kristillisdemokraatit tukisivat 1,25 miljoonaa hallituksen budjettiesitystä enemmän.

Kristillisdemokraatit esittävät evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisen työn tukeen indeksikorotuksia nykyisen lain mukaan.

Evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvausjärjestelmä perustuu lakisääteiseen valtion avustukseen, jota lain mukaan tarkistetaan vuosittain indeksikorotuksella. Vuoden 2017 budjetissa ei indeksikorotusta kuitenkaan ole huomioitu.

– Mikäli valtio arvostaa kirkon itsenäisyyttä, se korvaa lakisääteisistä tehtävistä koituvat kulut täysimääräisesti

Kansanedustaja Päivi Räsäsen mukaan KD-ryhmä pitää hallituksen ratkaisua vääränä.

Yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuu evankelis-luterilaiselle kirkolle nettokustannuksia yhteensä keskimäärin 146 miljoonaa euroa vuodessa. Valtion avustusten nykytaso ei kata kaikkia lakisääteisten tehtävien kustannuksia.

– Mikäli valtio arvostaa kirkon itsenäisyyttä, se korvaa lakisääteisistä tehtävistä koituvat kulut täysimääräisesti, Räsänen perustelee.

Hän on ensimmäisenä allekirjoittajana jättänyt reilun 1,25 miljoonan euron talousarvioaloitteen asian korjaamiseksi.

Kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoituksen perusteena ovat hautaustoimeen, väestökirjanpitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyvät laissa säädetyt tehtävät.

Kristillisdemokraattien mielestä myös muiden rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien yhteiskunnallista työtä on syytä tukea. KD esittää miljoonan euron lisäystä rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille niiden rakennusten korjaus- ja täydennysinvestointeihin.

–  Uskonnolliset yhdyskunnat tekevät yhteiskunnallisesti tärkeää työtä esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä lasten, nuorison ja lapsiperheiden tukemiseksi. Näiden toimitilojen rahoitus perustuu suurelta osin vapaaehtoistyöhön ja lahjoituksiin, jolloin rakennusten kunnossapitoon liittyvät maksut voivat nousta tuloihin nähden varsin suuriksi, aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja kansanedustaja Antero Laukkanen perustelee.

Niin ikään Kristillisdemokraatit esittävät, että valtio osallistuisi viime pääsiäisenä tulipalossa tuhoutuneen Ylivieskan kirkon rakennuskuluihin 500 000 eurolla.

Lisäksi KD:n kansanedustajat ovat jättäneet erikseen muita aloitteita, joilla halutaan tukea kristilliseltä pohjalta toimivien järjestöjen yhteiskunnallista työtä.

Ylös