Lakivaliokunta kuuli aidon avioliiton kansalaisaloitteesta

27.10.2016 klo 12:44 Kotimaa Esa Erävalo

Aikuisten oikeudet asetetaan sukupuolineutraalissa avioliittolaissa lasten oikeuksien edelle. Lapsilla on oikeus äitiin ja isään, totesi professori Puolimatka tänään eduskunnassa lakivaliokunnan kuulemisessa koskien kansalaisaloitetta sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamiseksi.

– Isoilla lainsäädännön muutoksilla on vaikutuksia, jotka ylittävät sen mitä on tarkoitettu. Uusi avioliittolaki antaa viestin, että lapsi ei välttämättä tarvitse isää ja äitiä. Lapsella on kolme ihmisoikeutta: oikeus tuntea biologinen alkuperänsä, isänsä ja äitinsä; oikeus olla biologisten vanhempiensa kasvatettavana ja oikeus omata vanhempi molemmista sukupuolista. Nämä oikeudet on tunnustettu YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa, sanoi Puolimatka.

Puolimatkan mukaan pöytäkirjoista selviää, että lapsen oikeuksien sopimuksessa vanhemmilla tarkoitettiin isää ja äitiä.

– Nyt viesti on, että miksi mennä naimisiin jos ei lapsi välttämättä tarvitse isää ja äitiä. Isättömilläkin lapsilla on oikeus isänkaipuuseen. Lapsen kokemaa hylkäämistä ei pidä normalisoida, selvitti Puolimatka.

Huomiota herätti lakivaliokunnan varapuheenjohtaja Eva Biaudetin voimakas hyökkäys professori Puolimatkaa vastaan. Biaudet asetti kyseenalaiseksi Puolimatkan tieteellisen pätevyyden, lähteiden käytön ja kysyi perustuiko asiantuntijalausunto henkilökohtaiseen uskonnolliseen kantaan.

– Pidän paheksuttavana, että asetetaan asiantuntijan tieteellinen pätevyys kyseenalaiseksi, reagoi KD:n kansanedustaja Antero Laukkanen.

Tapio Puolimatka totesi vastausvuorollaan rauhallisesti, että hänen aiemmasta asiantuntijalausunnostaan tehty valitus todettiin aiheettomaksi ja Jyväskylän yliopiston rehtori totesi, että se oli tehty lähdeviitteineen hyvien tieteellisten käytäntöjen mukaisesti.

– Kansalaisaloitteemme ei ota kantaa uskontoon, kyse on yhteiskunnallisesta instituutiosta, totesi Pasi Turunen.

– Sen sijaan monien lapsijärjestöjen lausunnot olivat hyvin lyhyitä, pariliuskaisia, eikä niillä ole tutkimuksellista arvoa, totesi Puolimatka viitaten monen kansanedustajan kysymyksissä esiintyneeseen toteamukseen, että monet lapsijärjestöt olivat sukupuolineutraalin avioliittolain kannalla.

Professori Puolimatkan lisäksi lakivaliokunnan kuultavina olivat kansalaisaloitteen alkuunpanijat Jukka-Pekka Rahkonen ja Pasi Turunen sekä varatuomari Jyrki Anttinen.

– Kansalaisaloitteemme ei ota kantaa uskontoon, kyse on yhteiskunnallisesta instituutiosta, totesi Pasi Turunen.

– Lapsivaikutusten arviointia ei ole tehty, aloitteemme tähtää siihen, että lasten perusoikeudet asianmukaisesti selvitetään, selvensi Jyrki Anttinen.

Ylös