Jopa 150 000 perustoimeentulotuen hakemusta odotettavissa Kelaan joulukuussa

8.11.2016 klo 07:53 Kotimaa KD Lehti

Perustoimeentulotuesta tulee hakemusmäärältään Kelan suurin etuus. On arvioitu, että vuonna 2017 perustoimeentulotukea saa 320 000 kotitaloutta, joka tarkoittaa yhteensä 495 000 yksittäistä tuensaajaa.

Perustoimeentulotuki siirtyy kunnista Kelan tehtäväksi tammikuussa 2017. Kunnille jää edelleen vastuu täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Toimeentulotuen taso ja tuen myöntämisperusteet eivät muutu.

– Vuodenvaihteen mahdolliseen ruuhkaan on varauduttu Kelassa muun muassa lisähenkilökunnan palkkaamisella, lomasuunnittelulla ja ylityömääräyksillä

Pelkästään joulukuussa Kelaan odotetaan 150 000 hakemusta.

Muutokseen on Kelassa valmistauduttu pitkään. Esimerkiksi Vantaan kaupunki ja Kela ovat kokeilleet yhteistyötä toimeentulotuessa jo muutaman vuoden ajan.

Tavoitteena on ollut hioa kunnan ja Kelan yhteisiä toimintatapoja etukäteen niin, että palvelujen siirto Kelaan sujuu koko maassa mahdollisimman hyvin.

– Vuodenvaihteen mahdolliseen ruuhkaan on varauduttu Kelassa muun muassa lisähenkilökunnan palkkaamisella, lomasuunnittelulla ja ylityömääräyksillä. Volyymit ovat kuitenkin valtavia. Haluammekin siksi muistuttaa asiakkaita vuodenvaihteen muutoksista jo hyvissä ajoin, hankepäällikko Heli Kauhanen kertoo.

Toimeentulotuki on Suomessa asuvan tai oleskelevan henkilön tai perheen viimesijainen taloudellinen tuki, joka kattaa elämän perusmenoja.

Toimeentulotuki on tarkoitettu lyhytaikaiseksi tueksi. Sen tarkoitus on auttaa tilapäisten vaikeuksien yli, ehkäistä sellaisten syntymistä ja edistää itsenäistä selviytymistä.

 

Ylös