MTK kannustaa rohkeisiin ratkaisuihin – Biotalouden tulevaisuus ratkaistaan energia- ja ilmastostrategiassa

9.11.2016 klo 08:49 Politiikka KD Lehti

MTK kannustaa hallitusta rohkeisiin ratkaisuihin, jotka katsovat riittävästi tulevaisuuteen.

Suomen hallitus käy paraikaa neuvotteluja kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta. Lopputulos on Suomelle erittäin tärkeä, ei pelkästään ilmastopolitiikan, vaan myös koko biotalouden kannalta. Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry kannustaa hallitusta rohkeisiin ratkaisuihin, jotka katsovat riittävästi tulevaisuuteen.

Sekä suomalainen maa- että metsätalous ovat esityksessä häviäjiä vailla luonnontieteellisiä perusteita.

MTK:n näkemyksen mukaan Euroopan komission ilmastopoliittinen esitys väheksyy EU:n metsäisimmän maan ja sen metsien kestävän käytön mahdollisuuksia vastata EU:n päästövähennystavoitteeseen. Esitetyt laskentasäännöt tekevät luonnontieteellisistä metsänieluistamme päästön. Esitys ei anna Suomen maataloudelle mahdollisuuksia kompensoida maatalouspäästöjä hiilensidonnalla, kuten suurissa maatalousmaissa. Sekä suomalainen maa- että metsätalous ovat esityksessä häviäjiä vailla luonnontieteellisiä perusteita.

On täysin välttämätöntä, että komission esityksen perusteisiin saadaan muutos. MTK tukee kaikin keinoin valtiovaltaa ja maatalous- ja ympäristöministeri Tiilikaista näissä ponnisteluissa.

MTK näkee ainoana mahdollisena tienä ilmastotavoitteiden saavuttamiselle fossiilisten polttoaineiden radikaalin vähentämisen. Tämä on myös ainoa tie päästä kansallisiin tavoitteisiin, joiden mukaan uusiutuvan energian osuus on 50 % ja omavaraisuus 55 % vuoteen 2030 mennessä.

Ne keinot, joilla energiapolitiikan, ilmastopolitiikan ja biotalouden tavoitteet saavutetaan, ovat kotimainen metsähake, biokaasu sekä kotimaisiin raaka-aineisiin perustuvat biopolttonesteet. Esimerkiksi taakanjakosektorin huikea päästövähennystavoite on mahdollista saavuttaa ainoastaan liikenteen biopolttonesteiden avulla.

Lähde: MTK
Ylös