Kirkolliskokous vastustaa ehdotettua valtion rahoituksen indeksikorotuksen jäädyttämistä

13.11.2016 klo 07:32 Politiikka KD Lehti

Kirkolliskokous antaa lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle esitysluonnoksesta laeiksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain muuttamisesta.

Valtioneuvosto on esittänyt lakimuutosta osana valtiontalouden sopeutustoimia.

Ehdotus on, että valtion rahoituksen indeksikorotukset jäädytetään vuosien 2017—2019 osalta, ja rahoituksen määrä säilyisi seuraavat kolme vuotta vuoden 2016 tasolla, 114 miljoonassa eurossa.

Valtio on rahoituslaissa sitoutunut korvaamaan seurakunnille lailla säädetyistä yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvat kustannukset

Kirkolliskokous vastustaa lausunnossaan ehdotettua lakimuutosta.

Kirkolliskokous perustelee lausunnossaan, että valtio on rahoituslaissa sitoutunut korvaamaan seurakunnille lailla säädetyistä yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvat kustannukset.

Laissa säädetään kirkolle hautaustoimen, väestökirjanpitotehtävien sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Kirkolliskokous pyytää myös huomioimaan, että korvaus ei kata tälläkään hetkellä yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvia kustannuksia.

Kirkolliskokouksen mielestä esitys loukkaa kansalaisten yhdenvertaisuutta, koska kirkon yhteiskunnalliset tehtävät eivät palvele yksinomaan kirkon jäseniä, vaan kohdistuvat kaikkiin kansalaisiin. Esitys loukkaa myös positiivisen uskonnonvapauden harjoittamista, kun kirkon jäsenet joutuvat eriarvoiseen asemaan muiden kansalaisten kanssa.

Laki valtion rahoituksesta tuli voimaan vajaa vuosi sitten, jolloin seurakuntien osuus yhteisöverosta lakkasi.

Ylös