Kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet pienenevät ensi vuonna

28.11.2016 klo 13:22 Politiikka Samuli Rissanen

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen lakiesityksen, jonka mukaan kansaneläkeindeksi jäädytetään ja sitä leikataan 0,85 prosenttia vuoden 2016 tasosta.

Kansaneläkeindeksin muutos vaikuttaa kansaneläkkeisiin ja takuueläkkeisiin sekä kaikkiin muihin etuuksiin, jotka on sidottu kansaneläkeindeksiin. Näitä muita etuuksia ovat muun muassa vammaisetuudet, työttömyysturvalain mukainen peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja lapsikorotus.

Leikkaus on tarkoitettu pysyväksi, eikä sitä kompensoida seuraavissa kansaneläkeindeksin tarkistuksissa.

Indeksin jäädytys ja leikkaus vähentävät Kelan etuusmenoja 82,7 miljoonaa euroa vuonna 2017

Vaikka lapsilisien indeksisidonnaisuus poistettiin tämän vuoden alussa, niiden määrää kuitenkin pienennetään. Toimeentulotuen perusosaan on tehty korotus. Rintamalisät ja veteraanilisä pysyvät ennallaan.

Käytännössä indeksitarkistus pienentää kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia joitakin kymmeniä senttejä päivässä tai enintään alle 10 euroa kuukaudessa.

Työmarkkinatuen päivittäinen määrä pienenee ensi vuoden alussa 32,68 eurosta 32,40 euroon.

Takuueläkkeen kuukausittainen täysi määrä pienenee 766,85 eurosta 760,26 euroon.
Yhdestä lapsesta maksettavan lapsilisä pienenee 95,75 eurosta 94,88 euroon.

Toimeentulotuen perusosa suurenee yksin asuvalla 485,50 eurosta 487,89 euroon.

Indeksin jäädytys ja leikkaus vähentävät Kelan etuusmenoja 82,7 miljoonaa euroa vuonna 2017.

Ylös