Suomi voi joutua liiallisten alijäämien menettelyyn tällä vaalikaudella

29.11.2016 klo 13:09 Politiikka Samuli Rissanen

Valtiontalouden tarkastusviraston arvion mukaan vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän osion vaatimuksiin on muodostumassa merkittävä poikkeama, eikä Suomi ilman lisäsopeutustoimia saavuta valtioneuvoston vahvistamaa -0,5 prosentin rakenteellisen jäämän tavoitettaan.

Tarkastusviraston havaintojen mukaan valtiontalouden kehyksiä on noudatettu vuonna 2015. Keskeisenä kansallisena finanssipolitiikan ohjausvälineenä valtiontalouden kehysten tulisi olla yhdenmukaiset valtiontaloudelle asetettujen tavoitteiden kanssa.

Vaikka 3 prosentin alijäämäkriteeri täyttyy ennustejaksolla, Suomen julkisyhteisöjen velkasuhde on kasvanut yli sallitun 60 prosentin.

Suomi noudatti myös EU:n vakaus- ja kasvusopimusta vuonna 2015. Tarkastusviraston tekemän ennakkoarvion mukaan Suomi noudattaa sopimuksen ennalta ehkäisevän osion sääntöjä myös vuonna 2016.

Tarkastusviraston arvion mukaan rakenteellisen jäämän ja menosäännön vaatimuksiin on kuitenkin muodostumassa merkittävä poikkeama vuonna 2017.

– Arviomme perusteella Suomi ei tule ilman lisäsopeutustoimia saavuttamaan valtioneuvoston vahvistamaa -0,5 prosentin rakenteellisen jäämän tavoitetta tällä vaalikaudella, vanhempi ekonomisti Seppo Orjasniemi arvioi.

EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän osion noudattaminen ei ole taannut riittävää turvamarginaalia sopimuksen korjaavaan osioon.

 

Ylös