Kuusi askelta kohti kiusaamisen nollatoleranssia – HUS:n Ravioli oli mukana hankkeessa

1.12.2016 klo 12:15 Kotimaa Kristiina Kunnas

Sopuisa työyhteisö -hankkeessa löydettiin kuusi olennaista elementtiä, jotka vievät kohti kiusaamisen nollatoleranssia.

Työterveyslaitoksen Sopuisa työyhteisö -hankkeessa tehtiin kehittämistoimia ja järjestettiin valmennuksia johdolle ja työyhteisöille kiusaamisen nollatoleranssin juurruttamiseksi työpaikalle. Mukana oli kuusi organisaatiota.

Hankkeessa löydettiin kuusi olennaista elementtiä, jotka vievät kohti kiusaamisen nollatoleranssia.

Kolmas askel on puheeksi ottaminen, olkoon kyse sitten omakohtaisesta kokemuksesta tai muiden huonosta kohtelusta.

Kahdella ensimmäisellä askeleella tunnistetaan kiusaamisen riskit ja epäasiallisen käyttäytymisen muodot. Hanke osoitti, että on tärkeää rakentaa luottamuksen ja arvostuksen ilmapiiri.

Kolmas askel on puheeksi ottaminen, olkoon kyse sitten omakohtaisesta kokemuksesta tai muiden huonosta kohtelusta.

– Kiusaamista havaitsevat kokevat puuttumisen usein vaikeaksi: ei tiedetä, miten puuttua tai pelätään, että kiusaaminen kääntyy havaitsijaan itseensä. Hankkeessa valmennukset antoivat työtovereille sekä tietoa että rohkeutta asettaa huono käyttäytyminen työpaikalla kyseenalaiseksi, toteaa Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Maarit Vartia.

Neljännellä askeleella esimies tarttuu toimeen ja selvittää tietoonsa tulleen kiusaamisepäilyn.

– Esimiehet ovat hyvin tietoisia työnantajan velvollisuudesta ryhtyä toimenpiteisiin kiusaamistilanteessa, kertoo Vartia.

– Epätietoisuus siitä, miten tulisi toimia ja ajan puute vähenivät hankkeen aikana esimiesten puuttumattomuuden syinä.

Viidennellä askeleella kysytään, sallitaanko meillä kiusaaminen ja mikä estää sen puheeksi ottamisen.

–Epäasiallinen kohtelu tai vastuuton työkäyttäytyminen sallitaan työpaikoilla yllättävän usein. Sallimista perustellaan sillä, että hän ’on sellainen persoona’ tai ’hyvä työntekijä’ tai hänellä on tärkeä asema.

– Kiusaamiseen ei puututa, koska koetaan, että epäasiallinen asiallinen kohtelu on arka ja tunteita herättävä asia, josta ei haluta puhua.

Kuudennella askeleella tuetaan myönteistä, työn suuntaista käyttäytymistä. Hankkeessa työtovereiden auttaminen, tervehtiminen ja myönteisen palautteen antaminen lisääntyivät.

2016_yhdessa_lopetamme_kiusaamisenHUS Ravioli lähti Sopuisa-hankkeeseen rohkeasti mukaan tavoittelemaan kiusaamisen nollatoleranssia.

– Ravioli lähti Sopuisa-hankkeeseen mukaan, koska työhyvinvointimittarimme osoittivat eri yksiköiden tuloksissa hajontaa. Näimme tarvetta kehittää sellaisia työyhteisöjen työhyvinvoinnin toimenpiteitä, jotka lisäisivät yhteisöissä sujuvuutta, vuorovaikutusta ja yhteistyötä, kertoo työsuojelupäällikkö Maija Kemppi HUS Raviolista.

–  Sopuisa -hankkeesta saatujen hyvien seurantatuloksien lisäksi positiivinen kehitys on havaittavissa myös Raviolin työolobarometrin tuloksissa. Osaltaan hanke on vaikuttanut myös sairauspoissaolojen vähenemiseen.

– Jatkossa Raviolissa mietitään, miten johto voi organisoida ja tukea esimiestyötä siten, että positiiviset muutokset lisääntyvät ja laajenevat toiminnan tasolle eri yksiköissämme, sanoo Kemppi.

– Rohkaisen kaikkia organisaatioita lähtemään kohti kiusaamisen nollatoleranssia. Onnistuminen vaatii sitkeyttä ja ylimmän johdon sitoutumista sekä lähiesimiesten tiivistä osallistumista kehittämiseen, kiteyttää johtava asiantuntija Maarit Vartia Työterveyslaitoksesta.

– Hyvä lopputulos edellyttää työskentelyä samojen, toisiaan tukevien teemojen kanssa kaikilla organisaatiotasoilla, Vartia sanoo.

 

HUS Ravioli

Ravioli palvelee useita eri asiakasryhmiä. Potilasruokapalveluiden lisäksi se henkilökunnan lounasruokapalveluista sekä kahvila- ja vierastarjoiluista. Laillistetut ravitsemusterapeutit ohjaavat ravitsemusongelmissa. Ravioli toimii Uudenmaan läänin alueella noin 370 alan ammattilaisen voimin.
Ylös