SOSTE: ”Sokeriverosta luopuminen on kallis virhe”

1.12.2016 klo 13:47 Politiikka KD Lehti

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys on pettynyt eduskunnan valtiovarainvaliokunnan päätökseen puoltaa hallituksen esitystä makeisten ja jäätelön valmisteverosta luopumisesta.

Makeisverosta luopuminen aiheuttaa noin 100 miljoonan euron tulovajeen valtion kassaan. Samalla sokerin liikakäyttö aiheuttaa satojen miljoonien kulut yhteiskunnalle.

– On vaikea ymmärtää miksi nykyisessä taloudellisessa tilanteessa veropohjaa halutaan murentaa toimella, joka heikentää kansanterveyttä. Makeisverosta luopuminen on kallis virhe, SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas linjaa.

Jos runsaasti sokeria sisältävien tuotteiden verotusta kevennetään, menetetään tulot ja lisätään kustannuksia kansansairauksien hoidossa. Tämä yhtälö on kestämätön.

SOSTE yhdessä useiden asiantuntijatahojen kanssa on kannattanut makeisveron korvaamista kansanterveysperusteisella sokeriverolla, jossa vero määräytyy lisätyn sokerin määrän mukaan. Koska veron peruste on kansanterveydellinen, se ei ole ristiriidassa EU:n kilpailusäännösten kanssa. Sokeriveroa kannatti myös eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta.

– Jos runsaasti sokeria sisältävien tuotteiden verotusta kevennetään, menetetään tulot ja lisätään kustannuksia kansansairauksien hoidossa. Tämä yhtälö on kestämätön. Kansanterveysperusteisen sokeriveron käyttöönotto on yhteinen etu, pääsihteeri Kiukas kommentoi.

Kristillisdemokraatit ehdotti jo elokuussa sokeriveroa ja asia sisällytettiin myös puolueen vaihtoehtobudjettiin. SOSTE on ollut linjauksissaan aivan samalla asialla.

– Päätöksessään valtiovarainvaliokunta kertoo valtiovarainministeriön seuraavan mahdollisuuksia terveysperusteisen verotuksen käyttöönotosta. Erityisesti lasten terveys on tärkeä asia: sokeriveroa ei pidä haudata hallinnon sisälle, pääsihteeri Kiukas sanoo.

Sokerivero ei ole suomalainen erityispiirre. Vastaavia kansanterveysperusteisia veroja on käytössä Euroopassa esimerkiksi Unkarissa, Norjassa, Tanskassa, Belgiassa, Latviassa ja Ranskassa.

– Ulkomaiset esimerkit osoittavat, että juridista estettä kansanterveysperusteiselle sokeriverolle ei ole. Suomalaisen sokeriveron toteutuksesta on tehty sokeriverotyöryhmän laaja selvitys. Nyt tarvitsemme yhteistä tahtoa kansanterveyden edistämiseen, pääsihteeri Kiukas summaa.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 280 sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja yhteisöä. SOSTEn tavoitteena on sosiaalisesti eheä, terve ja aidosti osallistuva yhteiskunta, jossa järjestöillä on vahva rooli.
www.soste.fi
Ylös