”Perhe voi menettää perustulokokeilussa jopa 300€” – KD:n puoluesihteeri Asmo Maanselkä tyrmistynyt

11.12.2016 klo 12:39 Politiikka Kristiina Kunnas

Kristillisdemokraattien puoluesihteeri Asmo Maanselkä on tyrmistynyt hallituksen perustulokokeilusta. Asiantuntijoiden mukaan kenenkään ei pitänyt menettää siinä mitään. Toisin on käymässä.

Perustulokokeilussa arvotaan satunnaisesti 2000 henkilöä, joiden työmarkkinatuki ja peruspäiväraha korvataan kokonaisuudessaan kahdeksi vuodeksi 560 euron kuukausittaisella perustulolla.

Kristillisdemokraattien puoluesihteeri Asmo Maanselkä on perehtynyt syvällisesti hallituksen perustulokokeiluun, ja vertaillut sitä KD:n itsensä ehdottamaan kannustava perusturva -malliin. Perustulokokeilun virheet ovat alkaneet hiertää häntä entistä enemmän.

Puoluesihteeri Maanselkä muistuttaa mieliin, että finanssineuvos Timo A. Tanninen lupasi 15.9.2016 Iltalehdelle antamassaan lausunnossa, ettei ”kukaan menetä kokeilussa mitään”, ”kokeilussa ei ole nähtävissä kompastuskiviä” ja lopuksi ”lakiesityksen eduskuntakäsittelyssä vielä yksityiskohdat tarkistetaan”.

– Suomen hallituksen lupaukseen luotettiin, mutta kokeilulainsäädäntö kirjoitettiin niin että se jätti ulos perheellisten työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa saavien lapsikorotukset, työkokeilulisät sekä verovähennyksen kompensaation, Maanselkä toteaa.

Hän listaa, että lapsikorotus yhdestä lapsesta on kuukaudessa nettona noin 91 euroa, kahdesta lapsesta noin 133 euroa ja kolmesta tai useammasta lapsesta noin 172 euroa. Työkokeilusta on saanut 9€ päivässä. Työmarkkinatuesta on maksettu veroa 20%, ja maksetusta verosta on voinut vähentää mm. asuntolainojen korkoja ja muita vähennyksiä.

– Perustulo ei ole työmarkkinatuen tai peruspäivärahan tasolla, vaan lähtökohtaisesti alemmalla tasolla. Miten paljon? Se riippuu perhetilanteesta. Kyseessä voi olla jopa 300€ tulomenetys. Tilanteessa työmarkkinatukea saavat perheelliset kärsivät melkoisen tulomenetyksen, jos eivät kykene työllistymään. Kohderyhmä sisältää kaikkein köyhimmät suomalaiset monilapsiset perheet, Maanselkä muistuttaa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta julistaa 9. joulukuuta, että Kokeiluun osallistuvan taloudelliseen asemaan perustulo ei aiheuta heikennyksiä kokeilun aikana.

– Tämä väite on vailla pohjaa. Jo Perustuslakivaliokunta pitää esitystä niin vaikeaselkoisena, että siitä on vaikea havaita, ettei kokeilu heikentäisi valittavien henkilöiden sosiaaliturvaetuuksien nykytasoa.

Perheellisen kannattaa nostaa valtiota vastaan oikeusjuttu perusteettomasta syrjinnästä.

– Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta taas ehdottaa, että lakiehdotusta muutettaisiin niin, että perustuloon liitettäisiin lapsikorotukset tai että kokeilu rajattaisiin perheettömiin työttömiin. Erikoisin ristiriita syntyy, kun sosiaali- ja terveysvaliokunnan sama mietintö tunnustaa epäkohdat, mutta ei esitä muutosta vedoten kiireelliseen aikatauluun, Maanselkä ihmettelee.

”Kun perustulo lisäksi on tarkoitus ottaa käyttöön hyvin pikaisella aikataululla, ei lapsikorotusten liittäminen perustuloon ole tässä vaiheessa mahdollista myöskään toimeenpanon näkökulmasta.”

– Erityisesti tämä on varsin tyly toteamus, varsinkin julistuksen jälkeen, ettei kukaan menetä mitään. Verovähennysoikeuden menetystä tai mahdollista kompensaatiota ei mietinnössä sivuta lainkaan.

Maanselkä näkee kokeilussa syrjintää.

– Yhdenvertaisuuden näkökulmasta ihmisiä ei voi pakottaa kokeiluun, joka vähentää heidän lakisääteisiä etuisuuksiaan. Laki on kirjoitettu siten, että kokeiluun on pakko osallistua, muuten kokeilun lopputulos ei olisi luotettava. Mikäli perustuloarpa osuu kohdalle pahalla työttömyysalueella asuvalle perheelliselle työmarkkinatuen saajalle, joka ei onnistu kokeiluaikana työllistymään riittävälle palkkatasolle, niin häntä syrjitään perusteettomasti ja paljon suhteessa muihin työmarkkinatuen saajiin.

– Perheellisen kannattaa nostaa valtiota vastaan oikeusjuttu perusteettomasta syrjinnästä, Maanselkä toteaa.

– On hyvä tavoite, että työntekoa saataisiin nykyistä kannustavammaksi. Tällä mallilla Suomen hallitus jakaa karvaita joululahjoja monelle suomalaiselle perheelle juuri ennen joulua.

– Onneksi kokeilu voidaan perua toisessa käsittelyssä eduskunnassa ensi viikolla, Maanselkä toivoo.

 

Ylös