Suomen Pankki: Suomi on palannut kasvu-uralle – julkisen talouden kestävyysongelma edelleen ratkaisematta

13.12.2016 klo 15:20 Kotimaa KD Lehti

Suomen Pankin mukaan Suomen talous on palannut kasvu-uralle yksityisen kulutuksen ja investointien tukemana.

Kasvu jää kuitenkin aiempiin noususuhdanteisiin ja muuhun euroalueeseen nähden hitaaksi. Talouden rakenteelliset ongelmat ja väestön ikääntyminen hidastavat elpymistä.
Suomen Pankki ennustaa, että kokonaistuotanto kasvaa 1,3 prosenttia ensi vuonna ja 1,2 prosenttia vuosina 2018 ja 2019.

Suomen työmarkkinoiden tilanne on Suomen Pankin mukaan parantunut edelleen. Työllisyyden kohenemista tukevat kilpailukykysopimuksen myötä lisääntyvä työn kysyntä ja talouskasvun painottuminen työvoimavaltaisiin palvelualoihin sekä rakentamiseen. Toisaalta muun muassa pitkäaikaistyöttömien suuri määrä ja nuorten aikuisten syrjäytyminen jarruttavat Suomen Pankin mukaan talouden elpymistä.

Julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen yltää jo 70 prosenttiin vuonna 2018.

Suomen Pankki arvioi, että taantuman väistyminen vahvistaa julkisyhteisöjen rahoitusasemaa yhdessä julkisten menojen säästöjen kanssa. Samalla eläkemenojen kasvu jatkuu kuitenkin nopeana. Julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen yltää jo 70 prosenttiin vuonna 2018.

Suomen Pankki arvioi, että vaikka velkasuhteen kasvun pysäyttäminen näyttää keskipitkällä aikavälillä mahdolliselta, julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyysongelma on edelleen ratkaisematta.

Lähde: STT–Olli Kuivaniemi
Ylös