Kuljettajaan liittyvät riskit vaikuttavat usein kuolonkolareiden taustalla

30.12.2016 klo 10:44 Kotimaa Samuli Rissanen

Moottoriajoneuvo-onettomuuksista kaksi kolmasosaa liittyy kuljettajan tilaan.

Vuonna 2015 tapahtui 257 kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta. Moottoriliikenteen onnettomuuksia sattui 35 edellisvuotta enemmän, kun kevyen liikenteen onnettomuuksien määrä pysyi lähes ennallaan.

Kuljettajan tilaan liittyviä taustariskejä ovat esimerkiksi päihtymys, sairaudet, väsymys sekä mielentilaan liittyvät tekijät kuten masennus tai kiihtymys

Kaksi kolmasosaa moottoriajoneuvoilla tapahtuneista onnettomuuksista liittyi kuljettajan tilaan.

Kuljettajan tilaan liittyviä taustariskejä ovat esimerkiksi päihtymys, sairaudet, väsymys sekä mielentilaan liittyvät tekijät kuten masennus tai kiihtymys. Taustariskit eivät suoraan aiheuta onnettomuuksia, mutta ne vaikuttavat onnettomuuksien taustalla niiden syntymiseen.

– Päihteiden vaikutuksen alaisena ajetut onnettomuudet lisääntyivät selvästi viime vuonna edellisvuoteen nähden. Erityisesti päihdeongelmaisilta vaikuttavien, törkeän rattijuopumuksen rajan ylittäneiden kuljettajien määrä onnettomuuksissa lisääntyi. Päihteiden lisäksi muutkin kuljettajien terveysongelmat olivat yleisiä taustatekijöitä onnettomuuksissa, OTIn yhteyspäällikkö Tapio Koisaari kertoo.

Viime vuonna noin neljännes moottoriliikenteessä kuolonkolarin aiheuttaneista kuljettajista oli rattijuoppoja. Lisäksi kevyessä liikenteessä sattui 13 onnettomuutta, joissa joko pyöräilijä, jalankulkija tai moottoriajoneuvon kuljettaja oli yli 0,5 promillen humalassa.

Vuonna 2015 moottoriliikenteessä sattui 198 kuolonkolaria, joissa kuoli 222 henkeä. Vakavasti vammautui 51. Lisäksi sattui 59 kevyen liikenteen onnettomuutta, joissa kuoli 30 jalankulkijaa ja 29 pyöräilijää.

Onnettomuustietoinstituutin (OTI) yhteen kokoamat luvut perustuvat varmistuneisiin tietoihin liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien viime vuonna tutkimista onnettomuuksista.

Ylös