Suomalaiset kokevat olevansa kuormittuneita-uupumus, ahdistus ja masennus ovat arkipäivää

19.1.2017 klo 12:56 Kotimaa Samuli Rissanen

Tavallisimmin omassa elämässä tai lähipiirissä havaitut mielenterveyden ongelmat liittyvät uupumukseen sekä masennukseen tai ahdistusoireisiin.

Suomen Mielenterveysseuran teettämästä kyselystä käy ilmi, että kolmella viidestä suomalaisesta on vuoden aikana ollut joko omassa elämässä tai lähipiirissä mielenterveyteen liittyviä ongelmia.

Tavallisimmin ongelmat liittyvät uupumukseen, masennukseen tai ahdistusoireisiin.

Kaksi viidestä kertoo kokevansa tällä hetkellä vähintään melko paljon kuormitusta, joka heikentää heidän hyvinvointiaan tai jaksamistaan.

Erityisen kuormittuneita ovat opiskelijat ja heikosti toimeentulevat.

– Kuormittuneisuus ei liity vain tekemisen määrään tai työn paljouteen, vaan hyvin usein myös tulevaisuuden epävarmuuteen, joka koskettaa monia suomalaisia tällä hetkellä.

Lähes joka viides oli ollut vuoden aikana tilanteessa, jossa hän itse tai läheinen olisi tarvinnut apua mielenterveyden ongelmaan, mutta apua ei ollut saatavilla tai se ei ollut riittävää.

– Mielenterveysasiat ovat hyvin arkipäiväisiä asioita. Esimerkiksi masennukseen sairastuu elämänsä aikana vähintään joka kymmenes suomalainen. Gallup osoittaa, että mielenterveyteen liittyvät haasteet koskettavat suomalaisia hyvin laajasti joko omakohtaisesti tai läheisen kautta, Suomen Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi arvioi tuloksia.

Pitkään jatkuva kuormitus ja stressi ovat merkittäviä mielenterveyden riskitekijöitä. Kyselyyn vastanneista suomalaisista kaksi viidestä (41 %) kokee tällä hetkellä vähintään melko paljon kuormitusta, joka heikentää heidän omaa hyvinvointiaan tai jaksamistaan.

Melkein joka kymmenes (9 %) ilmoittaa kokevansa itsensä erittäin kuormittuneeksi. Erityisen paljon kuormitusta kertovat elämässään kokevansa opiskelijat ja heikosti toimeentulevat, vähiten taas eläkeikäiset.

– Kuormittuneisuus ei liity vain tekemisen määrään tai työn paljouteen, vaan hyvin usein myös tulevaisuuden epävarmuuteen, joka koskettaa monia suomalaisia tällä hetkellä. Elämää on vaikeaa suunnitella tai ennakoida eteenpäin, kun työllisyydestä tai toimeentulosta ei ole takeita. On tärkeää löytää keinoja käsitellä kuormitusta ja epävarmasta tilanteesta herääviä tunteita, jotta toivo tulevaisuuden suhteen säilyisi, Sari Aalto-Matturi sanoo.

Kantar TNS:n eli entisen TNS Gallupin toteuttamaan kyselyyn vastasi runsaat 2 000 henkilöä.

 

Ylös