Kansalaisjärjestöt vaativat syyrialaisia toimijoita mukaan rauhantyöhön ja jälleenrakennukseen

31.1.2017 klo 13:01 Ulkomaat KD Lehti

Suomalaiset kansalaisjärjestöt uskovat, että Syyrian jälleenrakentaminen onnistuu ainoastaan jos syyrialaiset toimijat saadaan mukaan humanitaariseen apuun ja rauhantyöhön.

Seitsemän suomalaista kansalaisjärjestöä vaatii yhteisessä kannanotossaan YK:ta osallistamaan Syyrian paikallisyhteisöjä, kansalaisyhteiskuntaa ja paikallishallintoa kaikkeen Syyriassa tehtävään työhön.

Järjestöt korostavat, että vain syyrialaisten itsensä osallistuminen luo edellytykset rauhalle ja hyvinvoinnille Syyriassa. Lisäksi koulutus ja toimeentulo ovat edellytyksiä onnistuneelle jälleenrakennukselle ja syyrialaisten tulevaisuudelle.

Kansainvälisen yhteisön on varmistettava, että syyrialaiset voivat saattaa koulutuksensa loppuun. Koulutuksen on myös rakennettava siltoja työelämään, jotta nuoret voivat rakentaa omaa tulevaisuuttaan ja osallistua Syyrian jälleenrakentamiseen.

Järjestöt julkaisivat kannanottonsa ennen Suomen isännöimää kansainvälistä Syyria-kokousta. Se pidettiin viime viikolla.

Järjestöjen mukaan kansainvälinen yhteisö on tähän asti toiminut Syyriassa omien verkostojensa kautta. Koordinaatiota paikallisten toimijoiden kanssa ei ole ollut riittävästi. Nyt kun Syyrian sodassa alkaa seitsemäs vuosi, on korkea aika ottaa myös syyrialaiset toimijat paremmin mukaan kaikkeen Syyriaan suuntautuvan avustustyön suunnitteluun ja toteutukseen.

Paikallistoimijoiden huomiointi on tärkeää, koska he ovat niitä, jotka luovat rauhan edellytykset ja rakentavat yhteisöjen selviytymiskykyä konfliktin keskellä.

– On myös olennaista, että kansainväliset toimijat osallistavat toimijoita kaikista poliittisista ryhmistä ja kaikilta alueilta, mikä auttaa ratkaisemaan jo olemassa olevia kärjistyneitä poliittisia jakolinjoja, järjestöt sanovat kannanotossaan.

Järjestöt kiinnittävät huomiota myös alueen ennätykselliseen nuorisotyöttömyyteen ja nuorten näköalattomuuteen. Tähän mennessä kansainvälisen yhteisön koulutusratkaisut ovat keskittyneet vain lasten ensimmäisiin kouluvuosiin, mutta toimet ovat olleet riittämättömiä, eivätkä kaikki lapset ole edelleenkään koulussa. Tämän jälkeen koulutie lisäksi katkeaa, koska jatkomahdollisuudet puuttuvat.

Kansainvälisen yhteisön on varmistettava, että syyrialaiset voivat saattaa koulutuksensa loppuun. Koulutuksen on myös rakennettava siltoja työelämään, jotta nuoret voivat rakentaa omaa tulevaisuuttaan ja osallistua Syyrian jälleenrakentamiseen.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Crisis Management Initiative, Felm ─ Suomen Lähetysseura, Fida International, Kehys, Kepa, Kirkon Ulkomaanapu ja Pelastakaa Lapset.
Ylös