Teknologiateollisuus näkee tunnelin päässä valoa – mutta vienti ei kasva

1.2.2017 klo 11:03 Kotimaa Kristiina Kunnas

Teknologiateollisuuden näkymät ovat kirkastumassa, vaikka viennin kasvu onkin vaatimatonta.

Alan etujärjestöstä Teknologiateollisuudesta arvioidaan, että yritysten liikevaihto nousee alkuvuonna suuremmaksi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Viime vuonna liikevaihto kasvoi vajaan prosentin toissavuodesta.

Alan yritysten saamat tilaukset olivat loka-joulukuussa lähes neljänneksen suuremmat kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa kaksi prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa.

Suomessa huolta aiheuttaa edelleen viennin vaatimaton kehitys. Suuret hankkeet piristävät taloutta, mutta lisää tarvitaan, kun Suomi kirii kilpailijoitaan kiinni. Vientivetoista työmarkkinamallia tarvitaan tukemaan kasvua. Yritykset kuten Robit Oyj hakevat tuottavuuden nostoa digitalisaation avulla.

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa oli viime vuonna yhteensä runsaat 68,5 miljardia euroa. Kasvua edellisvuotisesta oli vajaa prosentti.

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa oli viime vuonna yhteensä runsaat 68,5 miljardia euroa. Kasvua edellisvuotisesta oli vajaa prosentti.

Teknologiateollisuuden yritysten saamat uudet tilaukset olivat loka-joulukuussa 2016 lähes neljänneksen suuremmat kuin edellisellä neljänneksellä. Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa kaksi prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa.

– Odotuksia paremmasta nostaa yritysten saamien tarjouspyyntöjen määrän nousu vuoden lopulla. Kilpailukyky ratkaisee, missä määrin nämä johtavat tilauksiksi, Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen toteaa.

– Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto on alkuvuonna suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, Turunen ennakoi.

Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa väheni edelleen hieman vuonna 2016. Henkilöstö supistui noin prosentin eli 2 500:lla verrattuna vuoden 2015 keskiarvoon. Henkilöstöä oli viime vuoden aikana keskimäärin 286 000.

Henkilöstön vähenemisestä huolimatta teknologiateollisuuden yritykset rekrytoivat viime vuonna kaikkiaan 28 500 henkilöä.

– Rekrytoitavista puolella on korkeakoulututkinto ja puolella ammatillinen tutkinto. Nyt, ammatillista koulutusta uudistettaessa on tärkeää, että koulutus pystyy vastaamaan vientiteollisuuden laadullisiin ja määrällisiin tarpeisiin entistä paremmin ja joustavammin, Turunen painotti.

Turun suuret laivatilaukset, Uudenkaupungin kasvava autontuotanto ja Äänekosken sellutehdas vaikuttavat vientiin liukuvasti kolmen vuoden aikana 2017-2019.

– Kokonaisvaikutus Suomen tavara- ja palveluvientiin on 4,5 prosenttia eli 3,5 miljardia euroa vuonna 2019 verrattuna vuoteen 2016. Kasvua vuotta kohden on 1,5 prosenttia, Teknologiateollisuuden pääekonomisti Jukka Palokangas arvioi.

– Suomen talous on yhä heikossa hapessa ja näkymä monesta syystä epävarma. Tämä edellyttää työmarkkinoilla poikkeuksellista vastuuta talouden kehityksestä. On myös syytä muistaa, että yritykset ovat hyvin erilaisissa tilanteissa, Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen painottaa.

 

Ylös