Päivi Räsänen hallituksen sote-esityksestä: Kansalaiset saavat epätasaisempaa laatua, entistä kalliimmalla

7.3.2017 klo 15:26 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen pitää valitettavana sitä, että hallituspuolueiden poliittiset intohimot maakuntahallinnon ja valinnanvapauden malleista ovat syrjäyttäneet alkuperäiset uudistuksen tavoitteet.

Räsänen tiivisti kristillisdemokraattien kannan, kun eduskunta kävi lähetekeskustelua hallituksen ensimmäisestä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistusta koskevasta esityksestä.

Eduskunta odottaa yhä useita uudistukseen kuuluvia lakiesityksiä, joita hallitus parhaillaan työstää.

Ensimmäisessä esityksessä määriteltiin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu 18 maakunnalle sekä säädetään muun muassa kunnallisverojen alentamisesta sekä valtion tuloverotuksen nostamisesta, kun rahoitus siirtyy kunnilta valtion harteille.

– Pienten maakuntien voi olla vaikea selvitä lakisääteisistä tehtävistä

– Olemme suhtautuneet rakentavasti hallituksen kaavailemaan sote-uudistukseen, sillä nykyisellä järjestelmälläkään emme voi jatkaa. Huolemme uudistuksen suunnasta on kuitenkin suuri, Räsänen kertoo.

Hänen mielestään on kuitenkin rehellistä todeta, että uudistuksen aikataulussa ei todennäköisesti pysytä.

Räsäsen mukaan uudistuksen kokonaisuus ei sisällä uskottavia keinoja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Hallituksen määrittelemät alkuperäiset tavoitteet olivat sujuvat palveluketjut perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen integraation kautta sekä painopisteen siirtyminen kevyempiin palveluihin sekä kansalaisten yhdenvertaisuus palveluiden saatavuudessa.

Tavoitteena on pidetty kolmen miljardin euron säästöjä kulujen kasvusta vuoteen 2029 mennessä.

Räsäsen mukaan uudistuksella tavoiteltujen säästöjen kannalta keskeistä on, että integraatio toteutuu ja sen myötä palvelujen painopistettä aidosti kyetään siirtämään hyvinvointia ennakoivasti vahvistaviin sekä perustason palveluihin.

– Nyt hyvinvoinnin edistäminen jää pääsääntöisesti kuntien tehtäväksi, kun maakunta taas kantaa vastuun korjaavista palveluista. Kunnilla ei ole kannusteita panostaa veroeuroja hyvinvoinnin edistämiseen, Räsänen sanoo.

Räsäsen mukaan Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä yhtyy niihin asiantuntijanäkemyksiin, joiden mukaan hallituksen nyt ajama sote-uudistuksen malli ei vähennä hyvinvointieroja.

– Pienten maakuntien voi olla vaikea selvitä lakisääteisistä tehtävistä. Jo nyt julkisuudessa keskustellaan kriisimaakuntamenettelyistä, vaikka koko lainsäädäntö on vasta valmisteilla. Esitetyt linjaukset valinnanvapaudesta eriyttäisivät palveluja ja väestöä myös sote-alueiden sisällä.

– Näyttää siltä, kansalaiset saavat siis entistä epätasaisempaa laatua, entistä kalliimmalla, Räsänen toteaa.

 

 

 

Ylös