Päivi Räsänen: Sokeriveron tuottoa voitaisiin käyttää diabeteksen lääkekorvauksiin

10.3.2017 klo 08:19 Politiikka Samuli Rissanen

Kansanedustaja Päivi Räsäsen mukaan sokeriveron tuotolla voitaisiin parantaa diabeteksen hoidon lääkekorvauksia ja vähentää lisäsairauksien aiheuttamia kustannuksia.

Räsänen muistutti puheessaan Riihimäen seudun diabeetikoille, että hyvä diabeteksen hoito estää lisäsairauksia. Valitettavasti diabeteksen hoitoon käytettävien lääkkeitten korvausten heikennykset uhkaavat heikentää hoitotasapainoa ja lisätä yhteiskunnan kustannuksia.

Räsänen muistuttaa, että puutteellisesti hoidettuna diabeetikoita uhkaavat monet vakavat liitännäissairaudet, kuten munuaissairaudet dialyyseineen, infarktit, hermovauriot, amputaatiot ja sokeutumiset. Suurin osa diabateksen hoitokustannuksista aiheutuu juuri lisäsairauksien hoidosta.

– Terveysperusteisen sokeriveron avulla veropohjaa voitaisiin laajentaa ja silloin saataisiin noin 300 miljoonan euron verotuotto

Diabeteksesta aiheutuvat lisäsairaudet kasvattavat myös yhteiskunnalle koituvat kustannukset moninkertaisiksi. Vuoden 2007 selvityksen mukaan diabeteksen hoito ilman lisäsairauksia maksaa noin 1 300 euroa/henkilö/vuosi. Diabeteksen hoito, kun siihen liittyy lisäsairauksia maksaa noin 5700 euroa/henkilö/vuosi.

Diabeteslääkkeistä muut kuin insuliinivalmisteet siirrettiin alempaan erityiskorvausluokkaan vuoden alussa. Muutos on osa hallitusohjelmassa edellytetyistä yhteensä 150 miljoonan euron lääkekorvaussäästöistä.

Räsänen mukaan leikkaustoimille on vaihtoehtoja kuten terveysperusteiset verot, kuten sokeriveron käyttöönotto ja alkoholiveron maltillinen korotus.

– Säästöt olisi siis mahdollista saada vaihtoehtoisten toimenpiteiden kautta, jotka eivät kuitenkaan aiheuttaisi kohtuuttomia seurauksia vain tietyille ihmisryhmille.

Esimerkiksi vuoden alussa poistunut makeisvero olisi korvattavissa terveysperusteisella sokeriverolla.

– Sokeri vaikuttaa lasten ja nuorten ruokailutottumuksiin ja lihavoitumiskehitykseen sekä on haitallista suun- ja hampaiden terveydelle. Kielteisten terveysvaikutusten lisäksi nykyisestä makeisverosta luopumisella menetetään 100 miljoonaa euroa verotuloja.

– Terveysperusteisen sokeriveron avulla veropohjaa voitaisiin laajentaa ja silloin saataisiin noin 300 miljoonan euron verotuotto, Räsänen muistuttaa.

Ylös