Essayah vaatii pikaista eduskuntakeskustelua EU:n tulevaisuudesta

31.3.2017 klo 14:39 Kotimaa Esa Erävalo

Hallituksen on tuotava mahdollisimman pikaisesti, viimeistään toukokuussa, Eduskunnalle selonteko Suomen tavoitteista EU:n tulevaisuuskeskustelussa, vaatii Sari Essayah.

Sari Essayah jätti tänään suuressa valiokunnassa eriävän mielipiteen koskien mietintöä EU:n vaikuttamisstrategiasta. Hän perää sitä, että Eduskunta saisi käydä laajan ja perusteellisen keskustelun EU:n tulevaisuudesta ja hallitus antaisi sitä varten nopeasti selonteon.

– Kysymystä Suomen suhtautumisesta unionissa käytävään keskusteluun EU:n tulevaisuuden suunnasta on käsiteltävä avoimesti ja perusteellisesti ja vielä tämän istuntokauden aikana ennen kesää. Jos keskustelun aika ei ole nyt niin milloin se voisi olla? kysyy Essayah.

EU:n sisällä voimistuvat näkemykset, joiden mukaan yhdentymisessä on otettava harppaus eteenpäin. Nk. viiden puheenjohtajan raportti euroalueen ”viimeistelystä” toimii suunnitelmien pohjana. Maaliskuun alussa julkaistu Euroopan komission valkoinen kirja unionin tulevaisuudesta hahmottelee viisi skenaariota, joilla yhdentymistä pyritään edistämään.

Jäsenmailla on oltava vastuu omasta kehityksestään.

– Koko valkoisen kirjan ja euroalueen viimeistelyn ympärille kehitetty nopea unionin yhdentämisen prosessi on omiaan herättämään lisää odotuksia siitä, että juuri EU on se, jonka tulee ratkaista jäsenmaiden kohtaamia ongelmia. Tämä ajattelu on jo perustoiltaan väärä. Jäsenmailla on oltava vastuu omasta kehityksestään, linjaa Essayah.

Hänen mielestään seuraavasta 2021 alkavasta rahoituskehyskaudesta on jo tässä vaiheessa tarpeen linjata, että EU:n budjetti ei saa kasvaa yli 1% bkt-osuuden, ja että Brexitistä johtuen on EU:n budjettia vastaavasti vähennettävä Iso-Britannian maksuosuutta vastaavalla määrällä.

– Vaikka komission uusin esitys euroalueen syventämisestä on tulossa vasta toukokuussa, on jo nyt tarpeen ottaa torjuva kanta ehdotuksiin euroalueen omasta budjetista, omasta valtiovarainministeriöstä ja -ministeristä, painottaa Essayah.

Suomen linjan määrittelyllä on kiire, sillä valkoinen kirja käynnisti nopeatahtisen prosessin.

– Aikataulu on hyvin kireä ja nopea prosessi synnyttää uusia odotuksia ja lupauksia, joilla yritetään saada siirretyksi jäsenmailta valtaa Euroopan unionille. Yksinkertaistetusti on kuitenkin rahassa mitattuna kyse siitä, kuinka paljon nettomaksajamailta siirretään varoja nettosaajamaiden ongelmien ratkaisemiseksi, kiteyttää Sari Essayah.

Suuri valiokunta hyväksyi hallituspuolueiden edustajien tukeman mietinnön äänestysten jälkeen. Omat eriävät mielipiteensä olivat esittäneet myös Vihreiden, Sdp:n, Vasemmistoliiton ja Rkp:n edustajat.

Ylös