Kristillisdemokraattien mielestä valinnanvapausmalli on sote-uudistuksen heikoin lenkki

4.4.2017 klo 15:16 Politiikka Samuli Rissanen

Oppositiopuolueiden mielestä sote-uudistus tarvitaan, mutta hallituksen nykyinen sote-malli ei ole toteuttamassa uudistuksen alkuperäisiä tavoitteita. Kristillisdemokraattien mielestä valinnanvapausmalli on sote-maakuntauudistuksen heikoin lenkki.

Eduskunnassa on käynnissä kuntavaaleja sähköistävä välikysymyskeskustelu sote-uudistuksesta. Oppositiopuolueiden välikysymyksessä on yhteensä 11 kysymystä sote-uudistuksen ongelmakohdista, joihin hallitukselta vaaditaan vastauksia.

Välikysymyksen kärki on suunnattu kohti uudistuksen valinnanvapautta koskevaa osaa.

Myös hallituspuolueiden kesken on käyty viime päivät vääntöä siitä, miten laajasti ja millä aikataululla sote-uudistuksen valinnanvapaus toteutetaan.

Mukana välikysymyksessä ovat kaikki oppositiopuolueet eli SDP, vihreät, vasemmistoliitto, RKP ja kristillisdemokraatit.

Kristillisdemokraattien mielestä valinnanvapausmalli on sote-maakuntauudistuksen heikoin lenkki.

– On myönteistä, että valmistelijoiden puolelta on jo kerrottu valmiudesta muokata esitystä yhdenvertaisuutta vahvistavaan ja toimivuutta parantavaan suuntaan, kristillisdemokraattien puheenvuoron välikysymyskeskustelussa pitänyt Sari Tanus sanoo.

– Kansalaisen näkökulmasta aidosti laajempi valinnanvapaus turvattaisiin mallilla, jota hallitus nimittää suppeaksi valinnanvapaudeksi

KD:n eduskuntaryhmä edellyttää, että hallitus nostaa asiakkaan, eli kansalaisen ja päätavoitteet keskiöön ja ottaa uudistuksen lähtökohdaksi yhdenvertaisuuden lisäksi myös integraation ja sen myötä saavutettavat säästöt.

– Pyrimme suhtautumaan sote-uudistukseen rakentavasti ja edesauttamaan sen toteutumista, mutta huolemme uudistuksen suunnasta ja aikataulusta on todella suuri.

– Suosittelemme kriittistä uudelleenarviointia ja asteittain toteutettavaa, paremmin hallittua sote-maakuntauudistusta, Tanus tiivistää.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä puolustaa kansalaisten valinnanvapautta ja kannattaa sen asteittaista laajentamista sosiaali- ja terveyspalveluissa. Valinnanvapausmalliin tarvitaan kuitenkin merkittäviä muutoksia, jotta se todella lisäisi kansalaisten valinnanvapautta, eikä pikemminkin kaventaisi sitä tulevaisuudessa.

Hallituksen nyt esittämät linjaukset valinnanvapauden toteuttamisesta antaisivat kristillisdemokraattien mielestä liian suuret mahdollisuudet alueellisten yksityisten ja suurten kansainvälisten keskittymien muodostumiselle ja uhkaisivat siten kansalaisten todellista valinnanvapautta.

– Kansalaisen näkökulmasta aidosti laajempi valinnanvapaus turvattaisiin mallilla, jota hallitus nimittää suppeaksi valinnanvapaudeksi, Tanus arvioi.

Jotta kansalaisten valinnanvapaus voi toteutua, myös pienempien palveluntuottajien, pienten yritysten, järjestöjen ja säätiöiden pitäisi kyetä jatkamaan toimintaansa uudistuksen jälkeen.

– Tällä hetkellä juuri pienten toimijoiden toimintaedellytysten turvaaminen on uudistuksessa erittäin epävarmalla pohjalla. Jotta kristillisdemokraatit voisivat asettua tukemaan hallituksen sote-mallia, on tämäkin asia korjattava, Tanus sanoo.

Tanus kertoo, että KD-ryhmän suuri huolenaihe koskien hallituksen sote-linjauksia liittyy integraation tavoitteesta luopumiseen. Kokonaisvastuuta sote-palveluista ei edelleenkään saada saman katon alle.

Sen sijaan hallituksen malli pakkoyhtiöittämisineen pirstaloi palveluketjut ja samalla kustannukset karkaavat käsistä.

– Pilkkoutuvat hoitoketjut heikentävät nimenomaan runsaasti palveluja tarvitsevien kansalaisten tilannetta ja tuovat myös lisää kustannuksia, kun asiakasta pompotellaan edelleen luukulta toiselle, nyt vain yksityisen ja julkisen palvelutuottajan välillä ja pahimmillaan asiakas putoaa luukkujen väliin.

– Henkilöresursseja, lääkäreitä ja hoitajia tarvitaan enemmän, palvelujen on oltava oikein ajoitettuja.  Resursseja on myös siirrettävä hyvinvointia vahvistaviin ja ennaltaehkäiseviin peruspalveluihin. Tämä lisäisi kansalaisten hyvinvointia ja toisi myös tavoitellut säästöt, Tanus muistuttaaa.

Sote-uudistuksen odotetaan tuovan kolmen miljardin euron säästöt kulujen kasvusta vuoteen 2029 mennessä.

Kristillisdemokraatit epäilevät, että mikäli tietojärjestelmät eivät ole kunnossa uudistuksen alkaessa, uudistus ei voi toteutua.  Tilanne voi olla jopa hengenvaarallinen paljon palveluja tarvitseville ihmisille. Potilas- ja asiakastietojen on kuljettava saumattomasti ja turvallisesti.

Tanus muistuttaa, että yhteensopivien tietojärjestelmien tarve on ollut tiedossa jo useita vuosia. Aikaa on haaskattu ja rahaa on palanut.

– Todennäköisesti juuri tietojärjestelmien ongelmat estävät uudistuksen etenemisen aikataulussaan, hän arvioi.

 

 

Ylös