Mepit sopivat ehdoista tulevan EU-erosopimuksen hyväksymiselle: ”Britannia ei voi poimia rusinoita pullasta”

5.4.2017 klo 14:02 Politiikka Samuli Rissanen

Europan parlamentti on hyväksynyt äänestyksessään (516 puolesta, 133 vastaan, 50 tyhjää)  päätöslauselman, jossa määritellään Euroopan parlamentin periaatteet ja ehdot Britannian EU-erosopimukselle.

Mepit korostavat, että yhtäläisten oikeuksien takaaminen Britanniassa asuville EU-kansalaisille ja EU-maissa asuville britannialaisille on yksi tärkeimmistä parlamentin prioriteeteista.

Mepit huomauttavat lisäksi, että Britannia pysyy EU:n jäsenenä ennen sen eroa ja että tämä takaa maalle sekä etuuksia että velvollisuuksia. Näihin velvoitteisiin katsotaan kuuluvan myös EU:n pitkän aikavälin talousarvion taloudelliset sitoumukset, vaikka ne kohdentuisivat eron jälkeiseen aikaan.

Britannia ei voi poimia rusinoita pullasta eivätkä sektorikohtaiset sopimukset talouden saralla voi toimia tulevan suhteen pohjana

Päätöslauselmassa varoitetaan lisäksi kompromissiratkaisuista turvallisuuden ja taloussuhteiden välillä.

Tekstissä todetaan, että Britannia ei voi poimia rusinoita pullasta eivätkä sektorikohtaiset sopimukset talouden saralla voi toimia tulevan suhteen pohjana.

Mepit korostavat lisäksi, että neljän perusoikeutta, ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja rahan vapaa liikkuvuus, kuuluvat jakamattomasti yhteen.

Päätöslauselmassa todetaan lisäksi, että vasta kun neuvotteluissa EU-erosopimuksesta on edetty, voivat neuvottelut siirtymäjärjestelyistä alkaa.

Siirtymäjärjestelyt voivat olla voimassa korkeintaan kolme vuotta. Tulevaa suhdetta koskeva sopimus voidaan solmia vasta, kun Britannia on lähtenyt EU:sta.

Mepit vaativat EU:ta ja Britanniaa toimimaan vilpittömästi ja avoimesti hallitun eron takaamiseksi.

Päätöslauselmassa todetaan, että mikäli Britannia aloittaisi neuvottelut kauppasopimuksista EU:n ulkopuolisten maiden kanssa ennen varsinaista eroaan EU:sta, rikkoisi se EU-sääntöjä.

Tekstissä varoitetaan Britanniaa lisäksi kahdenkeskeisistä neuvotteluista tai sopimuksista muiden EU-maiden kanssa eroneuvotteluista tai EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta.

Lopullinen sopimus Britannian EU-erosta edellyttää Euroopan parlamentin täysistunnon hyväksyntää.

Ylös