Helsingin Sanomat selvitti kuntavaaliehdokkaiden yrityskytkennät

7.4.2017 klo 09:40 Politiikka KD Lehti

Helsingin Sanomien selvityksen mukaan kuntavaaliehdokkaista eniten kytkentöjä yrityksiin on kokoomuksen ehdokkailla. Vahvimmat yritykset ovat selvityksen mukaan sen sijaan SDP:n ehdokkaiden hallinnassa.

Selvityksessä löytyi kaikkiaan 4 061 kuntavaaliehdokasta, joilla on asema jossakin yrityksessä. Se tarkoittaa, että noin 40 prosenttia selvityksen kuntavaaliehdokkaista on jonkun yrityksen toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja tai jäsen tai vaikkapa vastuunalainen yhtiömies kommandiittiyhtiössä.

HS selvitti yli 10 000 kuntavaaliehdokkaan yrityskytkentöjä ja -taustoja sekä näiden yritysten nykymenestystä

Eniten yrityskytkentöjä on kokoomuksen kuntavaaliehdokkailla.

Suhteellisesti vähiten yrityskytkentöjä on puolestaan vasemmistoliiton kuntavaaliehdokkaiden joukossa, kun tarkasteltavana ovat eduskuntapuolueet.

Kun kokoomuksen ehdokkaista 59 prosenttia on mukana jonkun yrityksen toiminannassa, niin vasemmistoliiton ehdokkaiden osalta se on noin puolet tästä eli 28 prosenttia.

Kristillisdemokraattien ehdokkaista 29 prosenttia kuuluu jonkun yhtiö johtoon tai hallintoon.

Vahvin asema on selvityksen mukaan niillä yrityksillä, joissa johtoon tai hallintoon kuuluu tai on kuulunut joku sosiaalidemokraattien kuntavaaliehdokas. Yli puolet (52 prosenttia) Sdp:n ehdokkaiden yrityksistä saa Asiakastiedon luokituksessa arvosanan ”vahva yritys”.

Toiseksi vahvinta yritystoiminta on ollut kokoomuksen ehdokkaiden hoitamissa yrityksissä, joista 46 prosenttia on vahvoja. Erot seuraaviin eduskuntapuolueisiin vasemmistoliittoon (45 prosenttia) ja vihreisiin (45 prosenttia) sekä keskustaan (44 prosenttia) on kuitenkin pieni.

Keskimäärin suomalaisten yrityksistä 47 prosenttia on vahvoja. Luku perustuu Asiakastiedon 630 000 yrityksen, säätiön ja yhdistyksen luokitukseen.

Heikoimmin hoidettua yritystoimintaa on Asiakastiedon analyysin mukaan perussuomalaisilla, kun tarkasteltavana ovat eduskuntapuolueet. Jos perussuomalaisella ehdokkaalla on asema jossain yrityksessä, niin näistä 20 prosenttia saa arvosanan ”riskialtis”.

Se tarkoittaa, että yrityksellä on huomattavasti keskivertoyritystä suurempi riski saada maksuhäiriömerkintöjä eli jättää laskuna ja velkansa maksamatta. Keskimäärin suomalaisten yrityksistä 10 prosenttia on riskialttiita eli perussuomalaisten ehdokkaiden yrityksillä on kaksinkertainen riski jättää velvoitteensa hoitamatta ajallaan.

Eniten konkursseissa ovat olleet mukana kokoomuksen kuntavaaliehdokkaat: vastuuasemassa yrityksessä olevista kokoomuksen ehdokkaista 3,8 prosenttia on tehnyt konkurssin.

Kokoomuksen ehdokkaiden joukossa konkurssit ovat kaksi kertaa yleisempiä kuin muissa eduskuntapuolueissa. Esimerkiksi sosiaalidemokraattien ehdokkaiden joukossa yrityskytkennän hankkineista 1,4 prosenttia on kokenut konkurssin. Vihreillä luku on 1,6 prosenttia ja kristillisdemokraateilla 1,9 prosenttia.

HS selvitti yli 10 000 kuntavaaliehdokkaan yrityskytkentöjä ja -taustoja sekä näiden yritysten nykymenestystä. Selvitykseen valitut ehdokkaat pyrkivät Helsingin seudun ja suurten kaupunkien 28 valtuustoon.

Aineisto perustuu Suomen Asiakastiedon analyysiin ja tietoihin. Asiakastieto luokitteli yritykset vahvoihin, keskitason ja riskialttiisiin yrityksiin. Perusteena on arvio yritysten kyvystä maksaa laskunsa ja velkansa.

Ylös