Sari Essayah kolumnissaan: Kuntavaaleista hyvä pohja tulevalle

22.4.2017 klo 13:49 Kolumnit Sari Essayah

Kuntavaalivoitto on puolueelle prosentuaalista kasvua merkittävämpi ainakin tuloksellisesti, poliittisesti ja imagollisesti.

Saimme näissä kuntavaaleissa enemmän ääniä kuin edellisissä eduskuntavaaleissa, vaikka 75 kunnassa ei pystynyt äänestämään kristillisdemokraattia. Tämä kertoo vielä +0,4 %:n vaalivoittoa paremmin kannatuksen todellisesta kasvusta.

Ilon aihe on myös valtuustopaikkojen lisäys, sillä KD:n lisäksi ainoastaan Vihreät ja Vasemmistoliitto pystyivät kasvattamaan valtuustopaikkojen lukumäärää. Valtuustojen kokojen pieneneminen yhdistettynä suhteelliseen vaalitapaan ja vaalitulokseen aiheutti monille puolueille satojen paikkojen menetyksiä. Emme turhaan paasanneet tästä viime syksyn ja laatineet ehdokasasettelun sen mukaisesti.

Ilon aihe on myös valtuustopaikkojen lisäys, sillä KD:n lisäksi ainoastaan Vihreät ja Vasemmistoliitto pystyivät kasvattamaan valtuustopaikkojen lukumäärää.

Poliittisesti vaalitulos aiheuttaa painetta saada KD:n ajamat muutokset esimerkiksi soten valinnanvapauden rahoitusmalliin, ja mahdollisesti lisäaikaa koko prosessiin. Hallituksen sisäinen jännite kasvaa, ja oppositiota saatetaan tarvita apuun erilaisten uudistusten läpivientiin, eli vaikuttamismahdollisuudet paranevat.

Sloganin mukaisesti olimme myös rakentamassa KD:n inhimillisempää otetta. Koko kampanjan ajan saimme uusia kannattajia ja jäseniä sekä kehuja niiltäkin, jotka äänestivät muita.

Näissä vaaleissa rakennettiin vaalituloksen lisäksi jotain sellaista, joka näkyy jatkossa. Jos et itse ole jo puolueen jäsen, kannattaa sitä käydä anomassa paikallisosastosta vaikkapa netin kautta https://www.kd.fi/osallistu/jaseneksi/ . Sitä kautta pääsee mukaan osaston toimintaan ja vaikuttamaan puolueessa. Valtuustopaikkojen lisäksi kunnissa jaetaan lukuisa määrä lautakunta ym. kunnallisia vaikuttamisen paikkoja. Kunnallinen päätöksenteko on valtuustoryhmän ja paikallisosaston yhteistyötä, jota tehdään porukalla.

Monilla paikkakunnilla ryhmäkokoukset ovat jäsenille avoimia evästyspaikkoja, joissa päätettäviin asioihin pääsee vaikuttamaan.

Hyvän tuloksen hedelmät kannattaa jakaa mahdollisimman monen kanssa. Luottamustoimia pitää antaa niin monelle ehdokkaalle kuin mahdollista, ja kunnan hallintosääntö antaa myöden. Monilla paikkakunnilla valtuustoryhmät pitävät jo nyt osaston jäsenille avoimia evästystilaisuuksia, joissa päätettäviin asioihin pääsee jäsenenä mukaan vaikuttamaan. Tätä käytäntöä on levitettävä, sillä kunnallinen päätöksenteko on paikallistason tärkeintä poliittista työtä, jota tehdään porukalla.

Tästä on hyvä jatkaa!

Ylös