Kesämökki on nyt helpompi muuttaa pysyvään asumiskäyttöön – laki voimassa toukokuun alusta

2.5.2017 klo 09:18 Kotimaa KD Lehti

Toukokuun alusta voimaan tullut laki helpottaa myös suurempien kauppojen rakentamista.

Kaavoituksen ja rakentamisen sääntelyä keventävä laki tuli voimaan kuun alussa. Lainmuutos helpottaa esimerkiksi kesämökkien muuttamista pysyvään asumiskäyttöön ilman poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua.

Lainmuutos helpottaa esimerkiksi kesämökkien muuttamista pysyvään asumiskäyttöön ilman poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua.

Myös esimerkiksi kylien ranta-alueiden nykyistä tiiviimpi rakentaminen helpottuu.

Maankäyttö- ja rakennuslain muutos helpottaa myös suurten kauppojen rakentamista, kun vähittäiskaupan suuryksikön kokoraja nousee 2 000:sta 4 000 kerrosneliömetriin.

Suuret vähittäiskaupat pitää myös vastedes sijoittaa ensisijaisesti keskusta-alueelle. Jos palvelujen saavutettavuus voidaan taata, voi suuryksikön sijoittaa kuitenkin myös keskustan ulkopuolelle, eikä kaupan laatua tarvitse enää ottaa kaavoituksessa huomioon.

Aiemmin 2 000–4 000 kerrosneliömetrin kaupat on voitu sijoittaa vain alueelle, joka kaavassa on tarkoitettu kaupan suuryksiköille.

Lähde: STT
Ylös