Työterveyslaitos: Valinnanvapausmallin onnistuminen ratkaisee työterveyshuollon ja työkyvyn tulevaisuuden

11.5.2017 klo 13:12 Politiikka KD Lehti

Hallitus esittää asiakkaan valinnanvapauden lisäämistä osana sote- ja maakuntauudistusta. Valinnanvapausmallilla on suuri merkitys työikäisten hoitoon pääsyn kannalta.

Työterveyshuolto on kantanut päävastuun työssä käyvien terveyspalveluista peruspalveluiden heikentyessä.

Hoitoon pääsyn tehostuminen tarjoaa työterveyshuollolle mahdollisuuden keskittyä työkyvyttömyyden ehkäisyyn. Sote–palveluiden ja työterveyshuollon yhteistyömallit ovat jatkossa välttämättömiä työkykyongelmien hoitamiseksi.

Hallitus tavoittelee jatkossa työterveyshuollon painopisteen muuttamista enemmän työkykyä tukevaan ja ennaltaehkäisevään suuntaan.

Työkyvyttömyys tulee kalliiksi paitsi yrityksille niin koko yhteiskunnalle, yksilön inhimillisistä kärsimyksistä puhumattakaan

– Se, onnistuuko suunnanmuutos, riippuu valinnanvapausmallin ja monituottajamallin toimivuudesta, sanoo johtaja Jorma Mäkitalo Työterveyslaitoksesta.

Hän muistuttaa, että työnantajat haluavat pitää henkilöstönsä työkykyisinä ja taata työntekijöille nopean hoitoon pääsyn ja paluun työhön. Henkilöstön työkyky ja hyvinvointi vaikuttavat suoraan yritysten kilpailukykyyn ja tulokseen.

Työkyvyttömyys tulee kalliiksi paitsi yrityksille niin koko yhteiskunnalle, yksilön inhimillisistä kärsimyksistä puhumattakaan.

– Työkyvyttömyyden vähentäminen edellyttää toimivien peruspalveluiden lisäksi myös maakunnallisesti rakennettuja yhteistyömalleja sote-palveluiden ja työterveyshuollon välille, muistuttaa Mäkitalo.

– Tiedonkulun saumattomuus on erityisen tärkeää tilanteissa, joissa asiakkaalla on työkykyongelma tai sen uhka.

Yhteistyömalleja ja tietojärjestelmien yhteensopivuutta tarvitaan myös ammattitautien ja työperäisten sairauksien hoidossa sekä terveyden edistämisessä. Jotta sote-ja työterveyshuoltojärjestelmien toiminnasta saadaan laadukasta seurantatietoa tehokkaasti, pitää järjestelmien toimia yhteen.

– Työssä käyvien työkyky ei saa jäädä sote-uudistuksen uhriksi, korostaa Mäkitalo.

 

Ylös