MTK:n ja Luomuliiton välille yhteistyösopimus

22.5.2017 klo 10:37 Politiikka Samuli Rissanen

Luomuliitto ja MTK haluavat lisätä yhteistyötään suomalaisen luomutuotannon ja luomualan kehityksen edistämiseksi.

Yhteistyöstä on sovittu liittojen puheenjohtajien allekirjoittamassa yhteistyösopimuksessa, jossa määritellään vuosittain ajankohtaisia painopistealueita ja edunvalvontatarpeita.

Yhteistyösopimuksen kautta voimme edistää entistä vaikuttavammin luomualan kehittymistä Suomessa

Yhteistyösopimuksella liitot haluavat parantaa kotimaisen luomutuotannon edellytyksiä, lisätä kotimaisen luomuruoan käyttöä sekä edistää tiedotusta kotimaisesta luomutuotannosta. Liittojen puheenjohtajat näkevät tiivistyvän yhteistyön tukevan luomualan kehitystä tulevaisuudessa hyvin.

– Yhteistyösopimuksen kautta voimme edistää entistä vaikuttavammin luomualan kehittymistä Suomessa. Luomualan kasvu tuo eteen monia kysymyksiä, joihin haluamme tarttua yhdessä, Luomuliiton puheenjohtaja Pirjo Siiskonen ja MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila kertovat.

Vuodelle 2017 määriteltyjä edunvalvontatavoitteita ovat muun muassa EU:n luomuasetusneuvotteluihin vaikuttaminen Suomelle tärkeissä kysymyksissä sekä vaikuttaminen luomuna tuotetun maidon pääsyyn luomukeräilyn ja -jalostuksen piiriin.

– Luomumaidontuotannon tukeminen on erityisen ajankohtaista, sillä vaikka luomumaidon kysyntä kasvaa, joutuu moni luomutuottaja myymään maidon tavanomaisena. Nämä tuottajat panostavat paljon maidontuotantoon ja kyllä mielestämme on niin, että luomu pitää saada myydä luomuna, Luomuliiton puheenjohtaja Pirjo Siiskonen taustoittaa.

Muita asioita, joissa MTK ja Luomuliitto lisäävät yhteistyötään, ovat luomutuen nykytason ja tuen riittävyyden varmistaminen uusille luomutuottajille sekä suomalaisen luomuvalvonnan selkeyttämisen ja sujuvoittamisen edistäminen tuottajien kannalta.

Ylös