Homo Deus, eli kun ihmiskunta kehittää jumalalliset kyvyt

27.8.2017 klo 12:11 Kotimaa Esa Erävalo

Raamatussa on merkillinen kertomus Babylonin tornista. ”Siinä he nyt ovat, yksi kansa, jolla on yksi ja sama kieli. Tämä, mitä he ovat saaneet aikaan, on vasta alkua. Nyt he pystyvät tekemään mitä tahansa. Menkäämme sekoittamaan heidän kielensä, niin etteivät he ymmärrä toistensa puhetta.” (1.Ms.11:6-7).

Ihmiskunta olikin pitkään hajallaan pienissä ryhmissä erikielisinä, mutta nykypäivänä ihmiskunta on yhdistynyt yhdeksi kyläksi, jolla on yksi yleiskieli. Nyt ihmiskunta pystyy ”tekemään mitä tahansa”. Tämä ilmenee kuluvan elokuun tiedeuutisista, joista seuraavassa poimintoja.

IBM ilmoitti elokuussa kehittäneensä tekoälylle uuden syväoppimisen tekniikan, joka matkii ihmisaivojen toimintaa. Tähän asti tekoälyä on ajettu yhdellä serverillä, jossa on enintään kahdeksan prosessoria, mutta IBM on kyennyt ratkaisemaan massiivisten tiedonsiirtojen ja synkronoinnin ongelman ja jakanut ongelmien ratkaisun 64 serverille, jotka käyttävät jopa 256 prosessoria.

Tekoäly saadaan siis entistä nopeammaksi. Ensi vuonna saattavat lisäksi tulla kvanttitietokoneet, sillä viime kuussa Moskovassa konferenssissa Mikhail Lukin kertoi, että hän on jo kehittänyt 51-kubittisen kvanttitietokoneen. Kvanttitietokoneen ylivoimaisella laskentateholla tekoäly ottaa valtavan harppauksen.

Yksi Paypalin perustajista, SpaceX-yritysten perustaja ja Tesla Motorsin toimitusjohtaja Elon Musk onkin vaatinut, että tekoälylle on asetettava nopeasti lainsäädännölliset rajat.

Tekoälyä käytetään suurten tietomäärien analysointiin. Esimerkiksi Stephen Hawkingin sairastamaan ALS-tautiin tautiin etsitään Sheffieldissä lääkettä tekoälyn avulla. Tekoäly analysoi valtavan määrän kemiallista, biologista ja lääketieteellistä tietoa ja kehittää niiden perusteella hypoteeseja. Arizonassa tekoälyn avulla on selvitetty viisi uutta geenivirhettä, jotka liittyvät ALS-tautiin.

Elokuun uutinen on, että Washingtonin yliopiston tutkijat koodasivat haittaohjelman DNA:han. He saastuttivat sillä tietokoneen, joka luki analyysiohjelmalla DNA:ta. Analyysiohjelmat lukevat DNA:n peruselementteja, kuten sytosiinia, tymiinia jne. sekä DNA:n neljää perusemästä A, T, G ja C ja kääntävät ne binääritiedostoiksi eli ykkösiksi ja nolliksi tietokoneelle. Se on vain uusin osoitus siitä, miten perimää voidaan muokata.

Kanadassa on nyt hyväksytty myyntiin geenimuunneltuja lohia, joiden kaksi ylimääräistä geeniä auttavat niitä kasvamaan kaksi kertaa tavallista nopeammin, vaikka ne kuluttavat 20-25 % vähemmän ruokaa. Nämä ovat maailman ensimmäiset ihmisravinnoksi myytävät geenimuunnellut eläimet. GM-ruokakasvit ovat jo vanha uutinen, gm-tomaatteja on ollut kaupan jo vuodesta 1994.

Tutkijat ovat kehittäneet ensimmäisen keinomunuaisen, joka mikrosirujen avulla matkii oikeata munuaista. Keinomunuaisessa on nanotekniikkaan perustuvia mikrosirufilttereitä yhdistettyinä kalvoon, jossa on elävän munuaisen soluja ikään kuin bioreaktorina. Pieni laite saa energiansa sen läpi virtaavasta verenkierrosta. Laitetta aletaan testata kliinisesti tänä vuonna. Ykköstyypin diabetekseen on puolestaan kehitetty yhdysvaltalaisessa Viacyte -yrityksessä implantti, joka kantasolujen avulla automaattisesti korvaa tuhoutuneita soluja ja siten insuliinintuotantoa.

Elokuun alussa Nature julkaisi artikkelin tutkimuksesta, jossa oli ensimmäisen kerran korjattu ihmisalkiosta geenivirhe. Tuo geenivirhe aiheuttaa vakavan kuolemaan johtavan sydänsairauden. Nyt on siis osoitettu, että ihmisperimän geenivirheitä voidaan korjata, kun Crispr-Cas9-tekniikalla voidaan täsmäleikata pois virheellinen pala DNA:ta tai lisätä uusi pala.

Crispr-Cas9-tekniikalla voidaan täsmäleikata pois virheellinen pala DNA:ta tai lisätä uusi pala.

Toistaiseksi Yhdysvaltain kongressi on kieltänyt tällaisen ihmisalkioiden geenimuuntelun. Myös Isossa-Britanniassa on kiellettyä viedä geenimuunneltuja ihmisalkioita naisen kohtuun, sillä geenimuuntelu periytyy tuleville sukupolville. Yhdysvaltain tiedeakatemia on vastustanut vahvasti ajatusta, että tulevaisuudessa muutettaisiin ihmisgeenejä, jotta saataisiin lapsille parempia ominaisuuksia.

Yhdysvalloissa viranomainen kielsi elokuussa myös John Zhangin viime vuonna käyttämän tekniikan, jolla nuoren munasolunluovuttajan munasolusta poistettiin tuman perimä ja korvattiin se äidiksi haluavan naisen perimällä, koska äidiksi haluavalla oli mitokondrioissa periytyvä tauti. Näin lapsella oli kahden naisen ja yhden miehen perimä. Iso-Britanniassa tätä tekniikkaa saa luvanvaraisesti käyttää.

Tutkijat ovat CRISPR-tekniikalla poistaneet sian perimästä sinne ajan mittaan siirtyneet virukset. Viruksettomia sian elimiä voidaan käyttää elinsiirroissa ihmiseen. Tutkijaryhmä aikoo sitä varten vielä geenimuuntelulla muuttaa sikoja immunologisesti enemmän ihmistä muistuttaviksi.

Elokuussa uutisoitiin myös, että hiirten aivoja on saatu nuorennetuiksi viemällä niihin uusi geeni. Toisaalla hiirten vanhenemista on kyetty hidastamaan viemällä kantasoluja hypotalamukseen.

Yhdysvaltain puolustusministeriön tutkimusosasto DARPA kehittää aivojen ja tietokoneiden yhdistämistä, jotta aisteja voidaan jälleen rakentaa vammautuneille ja aistikykyjä parantaa. DARPA:n kertomista tutkimussopimuksista neljä kohdistuu näkökyvyn parantamiseen ja kaksi kuuloon ja puheeseen. Pyrkimys on saattaa aivojen sähkökemialliset signaalit digitaalisiksi ja päinvastoin.

Jo nyt on kyetty aivoihin ja lihaksiin kytketyillä elektrodeilla auttamaan halvaantuneita apinoita palauttamaan jalkojen toiminta. Auto-onnettomuudessa halvaantuneelle ihmiselle on Kaliforniassa saatu palautetuksi yläruumiin toimintakyky viemällä kantasoluja selkäytimeen, sekin ensimmäi- senä maailmassa.

Mainitut esimerkit ovat muutaman elokuun viikon aikana levinneitä uutisia. Tutkimus kehittyy kilpajuoksuvauhtia. Näköpiirissä seuraavien vuosikymmenten aikana ovat robottien ja tekoälyn sovellutukset monille ihmistyön aloille, kuten itseohjautuviin autoihin, jopa lääkäreiksi. Katja Grace Oxfordin yliopistosta teki kiertokyselyn tekoälyn asiantuntijoiden parissa ja tulosten mukaan tekoäly on ihmistä parempi kielenkääntäjä vuonna 2024, rekkakuski 2027 ja kirurgi 2053.

Periaatteessa mahdollistuvat monet sellaiset asiat, joita on pidetty Jumalan yksinoikeutena, kuten sairauksien voittaminen, superihmisten luominen perimää parantamalla tai eliniän pidentäminen jopa määrättömästi.

Edessä on historiallinen murros, joka on verrattavissa siihen, kun ihmiskunta aloitti maatalouden noin 10 000 vuotta sitten ja noin 500 vuotta sitten alkaneeseen tieteen läpimurtoon ja teollistumiseen

Edessä on historiallinen murros, joka on verrattavissa siihen, kun ihmiskunta aloitti maatalouden noin 10 000 vuotta sitten ja noin 500 vuotta sitten alkaneeseen tieteen läpimurtoon ja teollistumiseen, arvioi israelilainen historioitsija Yuval Noah Harari kirjassaan ”Homo Deus”.

Hararin mukaan ihmiskunnan uudet päämäärät ovat kuolemattomuus, onnellisuus ja jumalallisuus. Koska Hararin mukaan nykyinen tiedekäsitys sanoo, että eläimet ja ihmiset ovat algoritmisia olentoja, kuolemattomuus on periaatteessa tekninen ongelma.

Jo 2009 Google nimitti kuolemattomuususkovaisen Bill Maris’in johtamaan investointiyritystä Google Ventures ja 2013 Google perusti Galico-yrityksen, jonka tehtäväksi asetettiin ”ratkaista kuolema”. Yksi Paypalin perustajista, miljardööri Peter Thiel, on jo julistanut aikovansa elää ikuisesti. Maailman kenties tunnetuin tulevaisuusguru Ray Kurzweil ennustaa, että 2050 jokainen varakas ja terve ihminen voi joka kymmenes vuosi uudistaa solujaan ja jäseniään, niin että voi elää jatkuvasti. Jos sydän pettää, se voidaan korvata uudella tai nuorentaa sen solu- ja kantasolujen avulla.

Onnellisuutta ihmiset voivat Hararin mukaan tavoitella kemiallisin menetelmin, aivoihin sähkökemiallisesti vaikuttamalla tai kenties uusilla tuotteilla ja viihdykkeillä. Geenimuuntelulla voidaan myös ”älykkäästi suunnitella” ihmistä entistä onnellisemmaksi.

Ihmiset saavat Jumalan-kaltaisen kontrollin kehoonsa joko biologisesti uudentamalla, liittymällä osittain koneisiin ja tietojärjestelmiin eli tulemalla kyborgeiksi, tai mahdollisesti siirtämällä tietoisuutensa roboteille. Tulevaisuuden ihminen voi poiketa nykyihmisestä yhtä paljon kuin nykyihminen poikkeaa neandertalilaisesta. Hararin mukaan ihminen voi jumalallistua siinä mielessä kuin Zeus ja Indra olivat Kreikan ja Intian mytologiassa ruumiillisia jumalia, joilla oli superkykyjä.

Toki tämä kaikki tapahtuisi vähittäisten prosessien kautta, mutta nuo prosessit eivät olisi kenenkään hallittavissa. Tieteen tuloksia voidaan käyttää sekä hyvään että pahaan. Kirjallaan Harari herättelee ihmisiä vaikuttamaan tulevaisuuteen.

Ylös