Juncker esitti Unionin tila -puheessaan EU:n syventämistä

13.9.2017 klo 16:18 Kotimaa Esa Erävalo

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker korosti Unionin tila –puheessaan suunnitelmiaan unionin pikaiseksi syventämiseksi.

– On aika siirtyä keskusteluista päätöksiin, Juncker sanoi ja esitteli oman 6. skenaarionsa komission maaliskuussa esittämien viiden skenaarion yhdistelmänä.

– Uudet perussopimukset ja instituutiot ovat vain välineitä päämäärien saavuttamiseksi, sanoi Juncker ja jätti perussopimusten muuttamisen myöhemmäksi, kun/jos joskus siitä voidaan saavuttaa yksimielisyys.

Hän peräsi pikaisia kompromisseja asioissa, joissa ollaan oltu eri linjoilla. Kuten, että Bulgaria ja Romania pitää saada Schengen alueeseen heti ja Kroatia heti kun se täyttää ehdot.

Suurin kysymys on euroalueen kehittäminen. Junckerin mukaan euron on tarkoitus tulla koko unionin rahaksi ja siinä voidaan edetä ilman perussopimusten muuttamista.

– Kahta valtiota lukuun ottamatta kaikkien on määrä liittyä siihen, siksi ehdotan euroon liittymisen välinettä, joka antaa teknistä ja rahallistakin tukea sen edistämiseksi.

Juncker peräsi kaikkien jäsenmaiden liittymistä pankkiunioniin. Sisämarkkinoiden suhteen hän toivoi enemmän määräenemmistöpäätöksiä. Niihin siirtyminen vaatii tosin valtioiden päämiesten yksimielisyyttä.

– Tuen voimakkaasti määräenemmistöpäätöksiä koskien yritysverokannan harmonisointia, arvonlisäveroa, digiteollisuuden verotusta ja finanssitransaktioveroa.

– Tuen voimakkaasti määräenemmistöpäätöksiä koskien yritysverokannan harmonisointia, arvonlisäveroa, digiteollisuuden verotusta ja finanssitransaktioveroa.

Juncker ajoi vahvempaa talous- ja rahaliitto EMU:a. Komissio esimerkiksi esittää joulukuussa miten Euroopan vakausmekanismista tehdään Euroopan valuuttarahasto.

– Tarvitsemme myös eurooppalaisen valtiovarainministerin, joka edistää rakenteellisia muutoksia jäsenmaissa ja koordinoisi talousvaikeuksissa olevien jäsenmaiden auttamista.

Tehtävää voisi Junckerin mukaanhoitaa komission talousasioista vastaava varapuheenjohtaja, joka olisi samalla euroryhmän puheenjohtaja.

– Emme tarvitse erillistä euroryhmän budjettia vaan vahvan budjettilinjan EU:n budjetin sisälle.

Toukokuussa 2018 komissio esittelee ehdotuksensa, miten EU:n budjetti tulevaisuudessa rakentuisi.

Terrorismin vastaiseen taisteluun EU tarvitsee Junckerin mielestä tiedusteluyksikön, joka takaa, että tieto terroristeista ja ulkomaalaisista taistelijoista automaattisesti jaetaan jäsenvaltioiden kesken.

– Tarvitaan eurooppalainen syyttäjä rajat ylittäviä terroristisia rikoksia varten.

Juncker haluaa EU:n tekevän ulkopoliittisia päätöksiä nykyistä nopeammin, ja siksi jäsenmaiden tulisi siirtää päätöksiä yksimielisyysvaatimuksen alta määräenemmistöllä päätettäviksi. Euroopan puolustusrahasto on rakenteilla ja Junckerin mukaan vuoteen 2025 mennessä pitäisi olla jo täysin yhteinen puolustus.

– Tarvitsemme sitä. Ja Nato haluaa sitä.

Yksi harvoista asioista, joista KD on kannoissaan ollut samoilla linjoilla, oli Unionin tila -puheen maininta, että Turkki on ajautunut yhä kauemmaksi.

– Turkilla ei ole näköpiirissä jäsenyyden edellytyksiä, sanoi Juncker.

Toinen KD:n linjan mukainen myönnytys oli työryhmän kokoaminen tutkimaan mitkä asiat voitaisiin siirtää takaisin jäsenmaiden päätettäviksi. Muutoin KD:n linja on ollut jyrkästi erilainen kuin Junckerin esittämä.

Komission puheenjohtaja esimerkiksi haluaisi antaa enemmän resursseja EU-tason puolueille ja on yhteiseurooppalaisten ehdokaslistojen kannalla. Myös neuvoston ja komission suhteisiin tuli puheessa radikaali ehdotus:

– EU toimisi myös paremmin, jos yhdistäisimme Euroopan neuvoston ja komission puheenjohtajan tehtävät ja yksi kapteeni ohjaisi laivaa.

Esitystensä viemiseksi eteenpäin Juncker on tänään lähettänyt ehdotuksen tiekartaksi parlamentin ja neuvoston puheenjohtajille ja lähivuosien neuvoston kiertävän puheenjohtajuuden maille.

– Toivon, että 30.3.2019 kutsutaan koolle erityinen valtionpäämiesten kokous päättämään vahvemmasta Euroopan unionista, jolloin Euroopan parlamentin vaaleissa kansalaiset tietäisivät mihin ollaan menossa.

Ylös