Östman: Esitys EU-superjohtajasta vie unionia kohti liittovaltiota

14.9.2017 klo 17:03 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman muistutti eduskuntaa, että esitys EU-superjohtajasta vähentäisi demokraattista kontrollia ja veisi unonia kohti liittovaltiota.

Eduskunnan kyselytunnin täytti tänään kysymyspatteristo EU-yhteistyön mahdollisesta laajentumisesta tulevaisuudessa. Eilistä Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin pitämää Unionin tila-puhetta pidettiin EU-liittovaltiokehityksen kannalta merkittävänä linjauksena. Juncker esitteli toteutettaviksi likipitäen kaikki keskeiset liittovaltiokehitystä edistävät ideat.

Esimerkiksi yhä usemmat asiat muuttuisivat määräenemmistöpäätöksiksi ja seuraavan seitsemän vuoden aikana EU:lle on määrä luoda yhteinen puolustus.

– Useat näistä muutosesityksistä edellyttävät jäsenmaiden yksimielisyyden ja Suomi voisi torpata ne, mikäli halua löytyy

Vakausmekanismi EVM muuttuisi pysyväksi valuuttarahastoksi. Eduskuntakeskusteluun aiheesta osallistuneen Kristillisdemokraattien Peter Östmanin mukaan vaarana on EU-budjetin kasvattaminen ja sitä kautta Suomen nettomaksuosuuden kasvu. Näin uhkaa käydä jo lähitulevaisuudessa, mikäli Iso-Britannian EU-eron jälkeen brittien maksuosuus tulee jakoon jäljelle jääneiden maiden kesken.

– Useat näistä muutosesityksistä edellyttävät jäsenmaiden yksimielisyyden ja Suomi voisi torpata ne, mikäli halua löytyy, Östman muistutti.

Östman tiukkasi pääministeri Juha Sipilältä sitäkin, miten Suomi suhtautuu Junckerin esitykseen EU-superjohtajasta. Sellainen syntyisi, mikäli Euroopan neuvoston ja komission puheenjohtajan tehtävät yhdistettäisiin samalle henkilölle. Östmanin mukaan vallan keskittäminen yhdelle johtajalle olisi uhka demokratialle ja veisi unionia kohti liittovaltiota.

Pääministeri Juha Sipilän mukaan nykyiset EU-rakenteet ovat Suomen etu eikä yhteisvastuuta pidä lisätä.

– Tässä on oltava erittäin tarkkana. Olemme olleet pohjoisessa rintamassa näissä kysymyksissä, Sipilä vastasi.

Hänen mukaansa Suomi ei esimerkiksi aio tukea budjetin laajentamista Brexitin jälkeen eli Iso-Britannian maksuosuuden jakamista jäsenmaiden kesken.

Ylös