Eduskunnan kotitalouden tukirenkaan puheenjohtaja Sari Tanus: ”Kotitalouksen on osattava varautua poikkeustilanteisiin”

15.9.2017 klo 13:35 Politiikka KD Lehti

Eduskunnan kotitalouden tukirengas muistuttaa, että kotitalousopetus ja -neuvonta edistävät kotitalouksien varautumista kriiseihin. – Kotien toimintavalmiuteen poikkeustilanteissa on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota, sanoo tukirenkaan puheenjohtaja, KD:n kansanedustaja Sari Tanus.

Eduskunnan kotitalouden tukirenkaan kannanotto toteaa, että arkielämältä odotetaan sujuvuutta, hyvä arki rullaa eteenpäin kuin itsestään.

Arkeen osuu kuitenkin pienempiä ja suurempia harmeja. Kuinka kansalainen pärjää poikkeustilanteissa, jos sähkön, lämmön, ruuan tai veden jakeluun tulee häiriö? Kuinka pidetään yhteyttä läheisiin, jos kännykät ja muu tietoliikenne pätkivät? Liikenneyhteydet voivat katketa ja sairastuminen voi nopeasti sotkea arjen turvalliset rutiinit.

Kotivara turvaa muutaman päivän ruoat, mutta onko kotona myös paristoilla toimiva radio ja vaihtoehto sähkölämmitykselle?

Kotivara turvaa muutaman päivän ruoat, mutta onko kotona myös paristoilla toimiva radio ja vaihtoehto sähkölämmitykselle?

– Kotien toimintavalmiuteen poikkeustilanteissa on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota, huomauttaa kansanedustaja Sari Tanus.

– Oma ja naapuriapu on oltava käytössä ja lähimmäisistä, erityisesti ikäihmisistä on huolehdittava. Kotitalousopetuksen rooli oman arjen hallintaa sekä perustaitoja lisäävänä oppiaineena on ehdottoman tärkeä ja antaa varautumiseen erinomaisia valmiuksia, Tanus jatkaa.

Kristillisdemokraattien kansanedustajasta Sari Tanuksesta tuli tänä vuonna Eduskunnan kotitalouden tukirenkaan puheenjohtaja. Kotitalouden tukirengas on 1993 perustettu parlamentaarinen toimielin, jossa vaikuttavat kansanedustajat eri puolueista sekä kattava edustus kotitalouden alan toimijoita.

– Myös monet järjestöt opastavat poikkeustilanteisiin varautumiseen ja täydentävät näin valtion turvallisuustoimintaa. Kotien ja järjestöjen tekemä varautumistyö on tärkeä osa myös yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa, Tanus toteaa.

Tapaturmien ja tulipalojen ennaltaehkäisy on tärkeää, muistuttaa puolestaan SPEK:n Karim Peltonen, joka toimii puheenjohtajana KOVAssa eli Kotitalouksien omatoimisen varautumisen järjestötoimikunnassa.

– On hyvä muistaa kotitalousopetuksen mahdollisuudet edistää kodin ja arjen turvallisuutta esimerkiksi tapaturmien tai tulipalojen ehkäisyssä. Kotitaloustunneilla kohdataan kaikki yläluokkalaiset sukupuoleen tai taustaan katsomatta. Peruskoulun uusi valtakunnallinen opetussuunnitelma ja erityisesti ilmiöpohjainen lähestyminen tarjoavat erinomaiset puitteet käsitellä varautumisteemoja, Peltonen toteaa.

Kotitalousopettajien liiton puheenjohtaja Anneli Rantamäki puolustaa kotitalousopetuksen antamia eväitä nuorten elämään.

– Kotitalousopetuksessa nuoret oppivat arjen hallintaa ja saavat eväitä kestävään elämään, itsekin kotitalousopettajana toimiva Rantamäki sanoo.

Kotitaloudet, joilla on vaikeuksia selvitä jo normaalista arjesta, ovat kaikkein haavoittuvimpia poikkeustilanteissa.

Rantamäki työskentelee kotitalousopettajan Riihimäellä Pohjolanrinteen koulussa.

– Poikkeustilanteisiin varautumiseen liittyen keskustelemme esimerkiksi kotona säilytettävistä elintarvikkeista, juoma- ja käyttövedestä ja muista tarvikkeista sekä opettelemme käyttämään trangiaa eli retkikeitintä. SPEK:n Kotivara-aineistosta löytyy hyviä vinkkejä, miten toimia, jos sähköt ovat poikki myrskyn jälkeen tai kauppaan ei pääse sairastumisen vuoksi, sanoo Anneli Rantamäki.

– Nuorten mukana tieto kulkeutuu koteihin ja perheisiin. Jos ihmisellä on arjen taitoja, hän selviää myös poikkeustilanteissa. Kotitaloudet, joilla on vaikeuksia selvitä jo normaalista arjesta, ovat kaikkein haavoittuvimpia poikkeustilanteissa, Rantamäki huomauttaa.

Martat ja muut valtakunnalliset kotitalousneuvontajärjestöt puolestaan pystyvät antamaan varautumisesta tietoa koko maahan.

– Järjestöt ovat lähellä avun tarvitsijoita ja voivat toimia tarvittaessa nopeasti ja ilman viranomaisohjausta, kertoo Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä.

– Kotitalousneuvontajärjestö koostuu arjen osaajista, joista huomattava osa on joukkomuonitustaitoista ja myös heidän maastotaitonsa, muun muassa marjastuksen ja sienestyksen ansiosta, ovat hyvät. Naapuriapu ja yhteisöllisyys antavat lisäarvoa koko yhteiskunnan varautumiseen. Jokaisen tulisi huolehtia myös lähimmäisistä ja tarkistaa erityisesti ikäihmisten kotivara säännöllisesti, Heikkilä sanoo.

Eduskunnan kotitalouden tukirengas on vuonna 1993 perustettu parlamentaarinen toimielin, jossa kohtaavat eri poliittisten puolueiden kansanedustajat sekä kattava edustus kotitalouden alan toimijoita. Edustettuna tukirenkaassa ovat mm. Opetushallitus, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Helsingin yliopisto, Laurea- sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulut, Marttaliitto, ELO-Säätiö, SPEK, Kotitalousopettajien liitto, MTK ja Hotelli- ja ravintolamuseo.
Ylös