Aki Ruotsala kolumnissaan: Kiinteistöveroprosentin avulla voi edistää yhteisöllisyyttä

26.9.2017 klo 10:02 Kolumnit Aki Ruotsala

Moni on pohtinut, miten yhteisöllisyyden edistäminen osana kristillisdemokratiaa jalostuisi käytännön politiikaksi paikallisella tasolla.

Yksi hyvä käytännön mahdollisuus tähän on nyt kun kunnanvaltuustoissa vahvistetaan marraskuussa veroprosesntit. Monessa kunnassa on määritelty yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentin alaraja nollaan prosenttiin. Kuitenkin monella paikkakunnalla varsin suuri osa urheiluseuroista tai vapaiden suuntien seurakunnista maksaa kiinteistöveroa, joka voi olla merkittävä lovi pienen seurakunnan vuosibudjettiin.

Monella paikkakunnalla varsin suuri osa urheiluseuroista tai vapaiden suuntien seurakunnista maksaa kiinteistöveroa, joka voi olla merkittävä lovi pienen seurakunnan vuosibudjettiin.

Yleishyödyllisten yhteisöjen omistamien kiinteistöjen määrä lienee helposti selvitettävissä. Kiinteistörekisteristä voisi tarkastella, mitkä kunnan alueella sijaitsevat kiinteistöt ovat rekisteröidyn yhdistyksen, säätiön tai uskonnollisen yhdyskunnan omistuksessa.

Useat yleishyödylliset yhteisöt antavat merkittävän panoksensa kuntien yhteisöllisyydelle. Osa yhteisöistä on urheiluseuroja, joiden tarjonnan merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille on ilmeinen. Uskonnollisten vähemmistöjen toimintaedellytysten turvaaminen on tärkeää uskonnonvapauden ja kansalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Nyt valtuutettujen kannattaa olla hereillä ja myös velvoittaa kuntaa tulkitsemaan yleishyödyllisyyttä oikein.

Kirjoittaja Aki Ruotsala on Kristillisdemokraattien puoluevaltuuston puheenjohtaja
Ylös