Oppositio raideliikenteen kilpailutuksesta: Lippujen hinnat tuskin laskevat eivätkä junavuorot tai -reitit lisäänny

27.9.2017 klo 12:07 Politiikka Samuli Rissanen

Oppositio muistuttaa hallitusta, ettei raideliikenteen kilpailutukseen valittu malli lisää liikennettä, laske lipunhintoja tai tuo valtiolle lisätuloja.

Oppositio on jättänyt yhteisen välikysymyksen raideliikenteen tilasta ja omistajaohjauksesta, johon hallituksen on määrä vastata kahden viikon sisällä.

Opposition mielestä hallitus on jakanut eduskunnalle niukasti tietoa suunnitelmastaan.

– Julkisuuteen piilottelun jälkeen tulleissa selvityksissä todetaan, ettei kilpailutukseen valittu malli lisää liikennettä, laske lipunhintoja tai tuo valtiolle lisätuloja, välikysymyksen esittelytekstissä todetaan.

– Lippujen hinnat tuskin laskevat. Kun kaluston määrä ei kasva uusien toimijoiden myötä, eivät junavuorot tai -reititkään lisäänny

Oppositiopuolueet viittavat esimerkiksi Boston Consulting Groupin ja Spring Advisorin selvityksiin, joiden mukaan valittu kilpailuttamismalli ei saavuta sille asetettuja tavoitteita.

Myös uudistuksen tuoma mahdollinen hyöty kuluttajalle on opposition mielestä jäänyt epäselväksi.

Välikysymyksen jättäneiden puolueiden mukaan kyseessä on ainoastaan olemassa olevan markkinakakun jakaminen uusiksi ja valtakunnallinen valtiollinen monopoli korvattaisiin paikallisilla yksityisillä monopoleilla.

– Lippujen hinnat tuskin laskevat. Kun kaluston määrä ei kasva uusien toimijoiden myötä, eivät junavuorot tai -reititkään lisäänny. Julkisuudessa olleiden selvitysten perusteella VR:n pilkkominen johtaisi myös yhtiön arvon romahdukseen. Kenelle hallitus siis tätä uudistusta tekee, jos hyötyjinä eivät ole VR:n asiakkaat tai VR:n omistaja eli valtio ja veronmaksajat?

Opposition mielestä VR:n on ratkottava pikaisesti nykyiseen toimintaansa liittyvät ongelmat. Esimerkiksi lippujärjestelmän digitalisointi on monen matkustajan kokemuksen mukaan epäonnistunut. Työssäkäyvät sarjalippumatkustajat eivät enää voi joustavasti vaihtaa junalippuja ja aikatauluongelmat jatkuvat.

Kysymys on opposition mukaan myös suomalaisten yhdenvertaisesta kohtelusta. Esimerkiksi kaikki ikäihmiset eivät osaa tai voi käyttää digitaalisia lippupalveluita ja vammaisten on vaikea päästä junaan ja liikkumaan paikkakunnalta toiselle.

Välikysymyksen jätti koko nykyinen oppositio eli Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, Vihreä eduskuntaryhmä, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, Ruotsalainen eduskuntaryhmä ja Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä.

 

Ylös