Peter Östman valtiovarainvaliokunnan vierailulla Pohjois-Amerikassa: ”Veropolitiikka uudistuksen kourissa”

29.9.2017 klo 09:15 Ulkomaat Kristiina Kunnas

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta vierailee Pohjois-Amerikassa. – Olemme täällä juuri, kun veropakettia laitetaan Yhdysvalloissa kovasti uusiksi, kertoo Kristillisdemokraattien kansanedustaja Peter Östman.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan delegaatio on tällä viikolla vieraillut Kanadan ja Yhdysvaltain pääkaupungeissa Ottawassa ja Washingtonissa.

– Tutustuimme talouteen ja veropolitiikan kehittymiseen, kauppapolitiikkaan, energia- ja ilmastopolitiikkaan sekä Kanadan maahanmuuttopolitiikkaan, kertoo Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Peter Östman.

Kanadan asukasluku on nykyisin 36 miljoonaa. Maa on kolmen eniten maahanmuuttajia vastaanottavan maan joukossa.

– Viidentoista viime vuoden aikana Kanada on ottanut vastaan yhteensä 3,8 miljoonaa uutta maahanmuuttajaa. Kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden suhteen ei ole kuitenkaan mitään suurta eroa Suomen kanssa, kun määrät suhteuttaa väkilukuun. Sen sijaan Kanadan työperäinen maahanmuutto eroaa huomattavasti Suomen linjasta, Östman toteaa.

– Kanadalla on vuosikymmenten ajan ollut selvä visio maahanmuuttopolitiikassa. Poliittiset päättäjät ovat asettaneet selkeitä tavoitteita pitkällä aikajänteellä sekä tehneet tarkan toimintasuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseksi.

Östman kertoo esittäneensä kysymyksen Kanadan maahanmuuttoviraston johtajalle. ”Kumpi on tärkeämpää, maan tarpeet työvoiman ja osaamisen suhteen, vai sosiaalinen vastuu?”

– Sain rehellisen vastauksen. Kanadan etu on etusijalla. Heillä on samoja haasteita kuin meillä, ikääntyvä väestö ja kasvava työvoiman tarve. Näiden tarpeiden pohjalta he ovat rakentaneet pisteytysjärjestelmän missä osaaminen, ikä ja integraatiokyky pisteytetään. Korostettiin myös sitä, että turvallisuusnäkökulma on saanut yhä enemmän painoarvoa viime vuosina.

Valiokunnan vierailu oli Yhdysvaltain kongressissa Washingtonissa juuri keskiviikkona, jolloin presidentti Donald Trump esitteli uuden vero-ohjelmansa Indianapolissa.

Yrityksen omistaja maksaa tällä hetkellä noin 39 prosentin tuloveroa, minkä Trump haluaa laskea 25 prosenttiin.

– Vero-uudistuksen keskeinen kohta on yhteisöveron alentaminen 35 prosentista 20 prosenttiin. Samalla otetaan käyttöön toimenpiteitä, joiden avulla verotetaan niitä yhtiöitä, jotka siirtävät voittonsa ulkomaille.

Puheessaan Indianapolisissa Trump esitti alempaa verokantaa tietyille pienyrityksille.

– Ne muistuttavat meidän henkilöyhtiöitä. Yrityksen omistaja maksaa tällä hetkellä noin 39 prosentin tuloveroa, minkä Trump haluaa laskea 25 prosenttiin, Östman selostaa.

Myös kotitalouksille esitetään alempaa tuloveroa. Se laskee yksilötasolla 35 prosenttiin, nykyisen 39,6 prosentin sijaan.

– Samalla verotusta selkeytetään niin, että veroluokkien määrä vähenee seitsemästä kolmeen. Amerikkalaiset tulevat uudistuksen jälkeen maksamaan veroa joko 12, 25 tai 35 prosenttia tuloistaan, Östman kertoo.

Trump oli vakuuttanut kuulijoilleen, että uudistuspaketti johtaa talouskasvuun ja lisääntyvään hyvinvointiin. Myös työpaikkojen määrä kasvaa, kun yritysten toimintaedellytykset paranevat.

– Yksi kysymys toki askarruttaa. Miten uudistus rahoitetaan? Kongressi aloittaa nyt neuvottelut ratkaisujen löytämiseksi, Östman sanoo.

Neuvottelupöydillä on nyt valtavan suuria ratkaistavia ongelmia niin Yhdysvalloissa kuin Kanadassakin.

– Valtiovarainvaliokunnan matka ei olisi voinut osua parempaan saumaan. Yhdysvaltain, Kanadan ja Meksikon välinen kauppasopimus on ratkaisevassa vaiheessa.

– Lisäksi EU ja Kanada ovat juuri allekirjoittaneet CETA-sopimuksen. Suomalaiset yritykset hyötyvät CETA-sopimuksesta tullimaksujen poistuessa ja palvelumarkkinoiden avautuessa. Valtuuskuntamme sai tärkeää tietoa, josta on hyötyä valiokuntatyössä, toteaa tyytyväinen Östman.

 

 

Ylös