Syöpäjärjestöt palkittiin saattohoidon vapaaehtoistoiminnasta

4.10.2017 klo 13:05 Kotimaa KD Lehti

Syöpäjärjestöt on vuosikymmenien ajan toiminut parantumatonta syöpää sairastavien hyväksi. Se on esimerkiksi tuonut Suomeen saattohoitokodit, joissa vapaaehtoistyöntekijöillä on ollut tärkeä rooli jo pitkään.

SOSTE, Suomen sosiaali- ja terveys ry palkitsi tänään Syöpäjärjestöt saattohoidon vapaaehtoistoiminnasta SOSTEtalk! tapahtumassa Oulussa. Vuosittain jaettava SOSTE-palkinto myönnetään tunnustuksena hyvinvointitalouden edistämisestä.

Syöpäjärjestöt tarjoaa palliatiivisen ja saattohoidon hoitajatoimintaa, joka täydentää julkisen sektorin palveluita. Tämä toiminta on erityisen merkityksellistä alueilla, jossa etäisyydet ovat sairaaloihin ja hoitolaitoksiin pitkiä.

Palliatiivinen hoito on parantumattomasti sairaan potilaan ja hänen läheistensä aktiivista ja kokonaisvaltaista, oireita ja kärsimystä lievittävää hoitoa. Hyvä saattohoito on jokaisen ihmisen perusoikeus.

Palliatiivinen hoito on parantumattomasti sairaan potilaan ja hänen läheistensä aktiivista ja kokonaisvaltaista, oireita ja kärsimystä lievittävää hoitoa. Hyvä saattohoito on jokaisen ihmisen perusoikeus.

Tulevaisuudessa palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa tarvitaan entistä enemmän. Vuonna 2025 Suomessa sairastuu Suomen Syöpärekisterin ennusteen mukaan yli 40 000 ihmistä syöpään ja siihen kuolee noin 12 000 henkilöä. Myös moni muu parantumatonta sairautta sairastava tarvitsee palliatiivista ja saattohoitoa elämän loppuvaiheessa.

Toiminnan on oltava lähellä potilasta ja läheisiä. Tämä vaatii uusia toimintamuotoja, joissa vapaaehtoisilla on entistä tärkeämpi rooli. Julkisen sektorin ja muiden toimijoiden välinen saumaton yhteistyö on toiminnan kehittämisessä avainasemassa.

Saattohoidon vapaaehtoistyö vaatii onnistuakseen vahvan ja luottamuksellisen ammatillisen tuen ja ohjauksen. Vapaaehtoistyö saattohoidossa vaatii vahvaa sitoutumista. Syöpäjärjestöllä on hyväksi todettu saattohoidon vapaaehtoisten toimintamalli. Valitut koulutetaan tehtävään ja heille on järjestetty mahdollisuus toiminnanohjaukseen ryhmässä. He voivat saada tukea yhdistyksen työntekijöiltä milloin vaan.

– Syöpäjärjestöjen yksi strateginen linjaus on ”Hyvä elämä syövästä huolimatta” ja yhdeksi keskeiseksi kehittämiskohteeksi vuosille 2015 – 2020 valittiin saattohoidon ja palliatiivisen hoidon tukihenkilötoiminta, pääsihteeri Sakari Karjalainen kertoo.

Syöpäjärjestöt kouluttaa saattohoidon tukihenkilöiden lisäksi myös vertaistukihenkilöitä ja kokemuskouluttajia. Syöpäjärjestöillä on tällä hetkellä noin 240 saattohoidon tukihenkilöä ympäri Suomea.

– Saattohoidon tukihenkilö tukee potilaan ja hänen läheistensä arjen sujumista ja tuo hengähdystaukoja heidän vaikeaan elämäntilanteeseen. Tukihenkilön tulee kunnioittaa jäljellä olevan elämän merkityksellisyyttä, jotta potilas voi elää mahdollisimman hyvää elämää elämänsä loppuun asti, toteaa järjestökoordinaattori Hannele Arvekari.

Käytännössä työ on arkista saattohoidon potilaalle merkityksellistä toimintaa, tuki voi olla myös keskustelua tai vain hiljaista vierellä olemista.

Syöpäjärjestöt haluaa omistaa tämän palkinnon kaikille saattohoidon parissa toimiville vapaaehtoisille.

Ylös