Ilmarisen talousennuste: Vienti kasvaa voimakkaasti, talouskasvu jatkuu ensi vuonnakin vahvana

10.10.2017 klo 11:27 Kotimaa KD Lehti

Ilmarinen ennustaa kuluvalle vuodelle 3 prosentin talouskasvua. Kasvu jatkuu lähes yhtä vahvana vuonna 2018. Keskeisenä kasvun moottorina on viennin ja investointien voimakas kasvu.

Maailmantalouden näkymien vahvistumisen myötä Suomen vienti on lähtenyt kasvuun tänä vuonna lähes kaikilla markkina-alueilla. Tärkeimmät vientituotteet ovat puu- ja paperituotteet sekä teollisuuden koneet ja laitteet.

– Ennakoimme viennin määrän kasvavan tänä vuonna noin 10 prosenttia. Viennin kasvua tukee myös kilpailukykysopimus, jonka seurauksena yksikkötyövoimakustannukset alenevat hieman ja kilpailukyky paranee, sanoo Ilmarisen taloudesta ja hallinnosta vastaava johtaja Jaakko Kiander.

Kasvua ruokkivat myös kotimaiset investoinnit, joiden ennustetaan kasvavan tänä vuonna 5 prosenttia. Kysyntä kasvaa sekä kotimaassa että vientimarkkinoilla, ja erityisesti moni pk-yritys suunnittelee investointeja ja työtekijöiden palkkaamista.

Kuluttajien vahva luottamus talouteen sekä matala korkotaso lisäävät myös lainanottohalukkuutta ja säästämisaste näyttää pysyvän negatiivisena.

Paranevan markkinatilanteen lisäksi yritysten kustannustasoon on tulossa helpotuksia, kun työvoimakustannukset alenevat vuonna 2017 ja työnantajien sosiaalivakuutusmaksut alenevat vielä sen jälkeen asteittain vuoteen 2020 asti. Ensi vuoden palkkaratkaisuista neuvotellaan loppuvuoden aikana, mutta korotusten ennakoidaan olevan maltillisia.

Paranevassa taloustilanteessa työllisyysasteen odotetaan kohoavan 70 prosenttiin vuonna 2018, ja työttömyysasteen alenevan noin 8 prosenttiin. Työllisyystilanteen parantuminen näkyy myös siinä, että usean vuoden ajan kasvanut pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt laskuun.

– Työllisyyden vahvistuminen ja ansiotason maltillinen nousu tukevat kotitalouksien ostovoimaa. Sitä vahvistavat myös yrittäjä-, pääoma- ja eläketulojen kasvu sekä tuloveronkevennykset. Ennustamme yksityisen kulutuksen kasvavan 2 prosentin vuosivauhtia, Kiander sanoo.

Kuluttajien vahva luottamus talouteen sekä matala korkotaso lisäävät myös lainanottohalukkuutta ja säästämisaste näyttää pysyvän negatiivisena. Kotitalouksien velkaantumisaste tuleekin kasvamaan, mutta on edelleen lähellä euromaiden keskiarvoa.

 

 

Ylös