Sari Essayah pitää tarjouskilpailuissa toimitettavien rikosrekisteriotteiden luotettavuutta heikkona: ”Mahdollistaa väärentämisen”

10.10.2017 klo 15:02 Politiikka Samuli Rissanen

Vuoden alussa voimaan tullut hankintalaki edellyttää tarjouskilpailuun osallistuvia tahoja toimittamaan hankintayksikölle rikosrekisteriotteet tietyin edellytyksin. Sari Essayah arvioi, että tilanne mahdollistaa asiakirjan väärentämisen.

Uuden lainsäädännön velvoitteiden tarkoituksena on muun muassa torjua harmaata taloutta sekä korruptiota sekä lisätä avoimuutta hankintayksiköiden sopimuskumppaneiden taustoista.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kuitenkin muistuttaa, että tilanne mahdollistaa asiakirjan väärentämisen, koska tarjouskilpailuun osallistuvien tahojen toimittamat rikosrekisteriotteet saadaan Oikeusrekisterikeskukselta paperimuodossa.

– Otetta voidaan pitää asian vakavuuteen ja laatuun nähden melko yksinkertaisena asiakirjana, hän sanoo.

Koska hankintalain mukaisissa hankinnoissa voi olla kyse isoista taloudellisista voitoista, on rikostaustan omaavilla tahoilla vahva intressi asiakirjan väärentämiseen.

Essayah on jättänyt hallitukselle aiheesta kirjallisen kysymyksen.

Hän muistuttaa, että rikostaustan selvittämisellä pyritään arvioimaan rasittaako ehdokasta tai tarjoajaa jokin niistä hankintalaissa listatuista pakollisista poissulkemisperusteista, joista seuraa ehdokkaan tai tarjoajan poissulkeminen tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Koska hankintalain mukaisissa hankinnoissa voi olla kyse isoista taloudellisista voitoista, on rikostaustan omaavilla tahoilla vahva intressi asiakirjan väärentämiseen.

–   Prosessia ja lainsäädäntöä voitaisiin kehittää siten, että tarjouskilpailuun osallistumisen ehtona olisi, että tarjouskilpailuun osallistuja antaa hankintayksikölle oikeuden saada otteet suoraan oikeusrekisterikeskukselta esimerkiksi sähköisen järjestelmän kautta.

Ylös