Työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa maksetaan ennätysmäärälle työttömiä

12.10.2017 klo 10:38 Kotimaa KD Lehti

Ansiopäivärahan menot ja korvattujen päivien määrä kääntyivät laskuun vuonna 2016. Työttömyyden perusturvan saaminen yleistyi edelleen.

Työttömyyskassat ja Kela maksoivat työttömyysturvaetuuksia vuonna 2016 yhteensä 4 974 miljoonaa euroa. Työttömyyskassojen maksaman ansioturvan osuus menoista oli 2 805 miljoonaa euroa, eli laskua edelliseen vuoteen oli 6 prosenttia.

Vuoden 2016 lopussa Kela maksoi työttömyysetuuksia 242 800 henkilölle, mikä on enemmän kuin koskaan ennen

Kelan maksaman perusturvan osuus 2 169 milj. euroa, mikä oli 4 % enemmän kuin vuonna 2015.

Työttömyyskassat ja Kela maksoivat vuonna 2016 työttömyysturvaetuuksia 105 milj. päivältä, mikä on prosentin enemmän kuin edellisenä vuonna. Kelan maksamien perusturvaetuuksien osuus korvauspäivistä oli 59 %, kun se vuonna 2009 oli 49 %. Yhä useampi työtön on siis perusturvan varassa.

Vuoden 2016 lopussa Kela maksoi työttömyysetuuksia 242 800 henkilölle, mikä on enemmän kuin koskaan ennen.

Ansioturvan ja perusturvan saajien ikäprofiili on hyvin erilainen. Vuonna 2016 ansioturvan päivistä 22 % maksettiin 60 vuotta täyttäneille, kun perusturvaetuuksien päivistä vastaava osuus oli 6 %. Alle 25-vuotiaille maksettujen korvauspäivien osuus oli 3 % ansioturvaetuuksissa ja 14 % Kelan maksamissa etuuksissa.

 

Ylös