Eduskunnan vierailijatietoja aletaan luovuttaa niitä pyytäville

12.10.2017 klo 16:47 Politiikka Samuli Rissanen

Eduskunnan kanslian päiväkohtaiset vierailijatiedot tulevat saataville. Eduskunnassa käyneistä vierailijoista päivittäin tehdyt merkinnät luovutetaan pyynnöstä kopiona, tulosteena tai sähköisessä muodossa.

Eduskunta alkaa luovuttaa vierailijatietonsa.

Kansliatoimikunta teki päätöksen eduskunnan vierailijatietojen julkistamiskäytännöstä.

Eduskunnassa käyneistä vierailijoista päivittäin tehdyt merkinnät luovutetaan pyynnöstä kopiona, tulosteena tai sähköisessä muodossa

Eduskunnassa käyneistä vierailijoista päivittäin tehdyt merkinnät luovutetaan pyynnöstä kopiona, tulosteena tai sähköisessä muodossa.

Pyydetyt tiedot säilytetään siihen asti, kun ne on luovutettu tietojen pyytäjälle, minkä jälkeen ne hävitetään. Mikäli luovutuspyyntöjä ei ole esitetty, vierailijatiedot hävitetään päivittäin.

Vierailijatietojen luovutuksesta päättäessään kansliatoimikunta piti tärkeänä turvata eduskunnassa vierailevien ihmisten yksityisyyden suojaa ja päätti jatkaa selvitystä asiasta.

Eduskunnan kanslia jatkaa  niin ikään selvitystä ns. lobbausrekisteristä. Muun muassa sisäinen tietopalvelu on keräämässä taustatietoja muiden parlamenttien käytännöistä. Asiaa valmistelemaan asetetaan työryhmä.

 

Ylös