Kaksi kolmesta suomalaisesta on sitä mieltä, että Suomi on hyötynyt EU-jäsenyydestä

18.10.2017 klo 12:10 Politiikka Samuli Rissanen

EU-maiden kansalaisista kaikkiaan 64 prosenttia kokee, että EU-jäsenyydestä on hyötyä heidän kotimaalleen. Suomalaisvastaajista 66 prosenttia on sitä mieltä, että Suomi on hyötynyt EU- jäsenyydestä. Suomen lukema on kolme prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuosi sitten.

Niiden EU-kansalaisten osuus, jotka kokevat maansa hyötyneen EU-jäsenyydestä, on noussut vuodesta 2016 neljä prosenttiyksikköä ja on nyt 64 prosenttia. Suomalaisvastaajista 66 prosenttia kokee, että Suomi on hyötynyt Euroopan unionin jäsenyydestä.

Suomen lukema on kolme prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten.

Suomalaisvastaajista 66 prosenttia kokee, että Suomi on hyötynyt Euroopan unionin jäsenyydestä. Lukema on kolme prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten.

Yli puolet (57 %) EU-jäsenmaiden kansalaisista pitää maansa EU-jäsenyyttä hyvänä asiana. Suomen EU-jäsenyyttä hyvänä asiana pitää 58 prosenttia suomalaisista.

Kyselyyn mukaan 47 prosenttia EU-maiden kansalaisista ja 64 prosenttia suomalaisista kokee, että heidän äänellään on merkitystä EU:ssa.

Suomalaisista vastaajista yli puolella (57 %) on neutraali kuva ja noin neljänneksellä (26 %) positiivinen kuva Euroopan parlamentista. Negatiivinen kuva parlamentista on 15 %:lla suomalaisvastaajista.

Suomalaisvastaajien mielestä Euroopan parlamentin ensisijaisena lainsäädännöllisenä tehtävänä pitäisi olla köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisy sekä terrorismin torjunta. Arvokysymyksistä ylitse muiden ovat suomalaisten mielestä ihmisoikeudet, sananvapaus sekä miesten ja naisten välinen tasa-arvo.

Tiedot selviävät Euroopan parlamentin teettämästä Parlametri-mielipidekyselystä. Mielipidekyselyä varten haastateltiin kaikkiaan 27 881 EU-maiden kansalaista kaikista 28 EU-maasta.

Tutkimus toteutettiin 23.9.–2.10. kaikissa EU-maissa.

Parlametri-mielipidekyselyssä selvitetään kansalaisten mielipiteitä EU-jäsenyydestä ja sen hyödyistä, sekä suhtautumista Euroopan parlamenttiin ja sen työn painopisteisiin.

Ylös