Sari Tanus Asunnottomien yössä: Yksinäisyys ja syrjäytyminen on Suomessa suurempi ongelma kuin monissa köyhemmissä maissa

18.10.2017 klo 10:16 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus muistutti Asunnottomien yö-tapahtumassa Tampereella, että Suomessakin yhteiskunta on jakautunut kahtia hyvin toimeentuleviin ja heikompiosaisiin. Tanus on erittäin huolissaan nuorten miesten syrjäytymisestä. Yksinäisyys ja syrjäytyminen ovat Suomessa monia muita maita pahempi ongelma.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus osallistui viime vuoden tapaan Asunnottomien yö-tapahtumaan Tampereella. Tapahtuman järjestettiin kumppanuustalo Arttelissa, jossa Tanus osallistui paneelikeskusteluun.

– Olin ainut kansanedustaja paikalla, sekä kansanedustajana että Tampereen kaupunginvaltuutettuna vaikuttava Tanus kertoo.

Tampereen sateista iltaa ja yötä lämmitti ukulele-orkesteri ja osallistujille tarjoiltiin soppaa soppatykistä sekä muun muassa tietoiskuja, terveysneuvontaa ja vaatejakelua.

Paneelikeskustelu oli Tanuksen mukaan monipuolinen. Esiin nousivat yhteiskunnan jakautuneisuus sekä asuntojen ja työn tarve.

– Valitettavasti Suomessakin yhteiskunta on jakautunut kahtia hyvin toimeentuleviin ja heikompiosaisiin. Sille ei ole mitään oikeutusta eikä perustetta

– Valitettavasti Suomessakin yhteiskunta on jakautunut kahtia hyvin toimeentuleviin ja heikompiosaisiin. Sille ei ole mitään oikeutusta eikä perustetta, sillä jokainen ihminen on yhtä arvokas ja jokaisen ihmisarvo on jakamaton riippumatta taustasta, koulutuksesta, varallisuudesta tai mistään muustakaan tekijästä, Tanus muistutti.

– Jokainen ihminen on yhtä arvokas ja sen vuoksi meidän on tehtävä tiukasti työtä sen eteen , että saadaan vähintäänkin perusasiat, oma koti ja vähintäänkin perustoimeentulo ja mielellään ainakin se yksi lähimmäinen, ystävä jokaiselle.

Asunnottomuus on vähentynyt Tampereellakin, mutta silti yli 200 ihmistä on vailla vakinaista asuntoa.

Tanuksen mukaan kohtuuhintaisten ja myös edullisten asuntojen tuotantoa on lisättävä. Lisäksi erilaisia asumismuotoja on oltava tarjolla; oma erillinen koti on monien toive, mutta osa tarvitsee tuettua asumista ja osa enemmän yhteisöllistä asumista, osalle välivuokrajärjestelmä on avannut tarvittavan väylän alkuun.

Tanuksen mukaan on tahtotilakysymys hoitaa asunnottomuuteen liittyvät asiat kuntoon. Hän vetosi tilaisuudessa myös muihin kaupungin päättäjiin.

– Erityisen huolestunut olen nuorten, erityisesti nuorten miesten työttömyydestä. Siinä joukossa on paljon potentiaalia, mikä pitää saada käyttöön, tarvittaessa lisäkoulutuksen, kurssituksen ja työssäoppimisen kautta.

Toisaalta muutosta pitäisi Tanuksen mukaan tulla myös keski-iässä olevien ja sen ylittäneiden työnhakijoiden kohteluun.

– Hehän ovat parhaassa työiässä! Monella on paitsi kokemusta ja työkykyä, myös intoa ja halukkuutta panostaa työhön ja tarvittavaan uuden oppimiseenkin. Samoin tarvitaan joustavuutta perheen ja työn yhteensovittamiseen, samoin osatyökykyisten, kehitysvammaisten mahdollisuuteen osallistua työelämään.

– Kohtaanto-ongelmaa on Tampereella ja Pirkanmaallakin eli vapaita työpaikkoja on samalla kun on työnhakijoitakin. Tämän ongelman hoitamiseen pitää edelleen panostaa, Tanus vetosi.

Tanus kiitti monia järjestöjä, jotka tekevät sanoinkuvaamattoman arvokasta työtä asunnottomien ja syrjäytyneiden eteen.

– Vaikka yhteiskunnassa on saatu asioita parannettua, ilman järjestöjen aktiivista roolia moni asia ei toimisi. Kolmas sektori, järjestöt näkevät usein haasteet ja ongelmat aivan niiden ytimestä , voivat joustavasti tarttua niihin, auttaa tilannetta ja tuoda yhdessä ongelmia ja muutostarpeita julkisuuteen ja päättäjien tietoon.

– Rummuttakaa vain ongelmia ja muutostarpeita niin kauan kuin ne saadaan ratkaistua. Järjestöt tuovat monta kertaa erittäin tarpeellista konkreettista apua kansalaisille, myös heille jotka syystä tai toisesta ovat tippuneet järjestelmien ja muiden apujen ulkopuolelle. Tämän lisäksi järjestöt tarjoavat myös toimintamahdollisuuksia asunnottomille, työttömille ja muille vapaaehtoisille – järjestöt avaavat mahdollisuuksia toimia ja konkreettisesti auttaa toisia.

Tanus muistutti myös, että vaikka globaalilla tasolla monet asiat ovat Suomessa paljon paremmin kuin monissa muissa maissa, niin syrjäytyneisyys ja yksinäisyys on Suomessa monia köyhiä maita suurempi ja kipeämpi ongelma. Tanus kannustaakin jokaista yksinäisyyden poistoon, inhimilliseen kohtaamiseen ja kestävään lähimmäisyyteen, arjen keskellä.

Paneelin lopuksi Tanusta pyydettiin yhdellä sanalla kertomaan, mitä hän itse aikoo tehdä asunnottomuuden poistamiseksi.

– Työtä!, Tanus vastasi.

Ylös