Kristillisdemokraattien puoluehallitus: Hallituksen keskittämisinto vaarantaa potilasturvallisuutta

21.10.2017 klo 13:42 Politiikka KD Lehti

KD puoluehallituksen mielestä hallituksen keskittämistoimet vaarantavat ihmisten mahdollisuuden päästä oikea-aikaiseen hoitoon.

Kristillisdemokraattien mielestä päätös keskittää anestesiaa vaativat toimenpiteet ja leikkaustoiminta pelkkiin yliopistosairaaloihin ja suuriin keskussairaaloihin on yksi hallituksen sote-uudistuksen suurista ongelmakohdista. Terveydenhoitolakia ja päivystysuudistusta pitää kristillisdemokraattien puoluehallituksen mukaan korjata ja luoda mahdollisuus alueellisiin päätöksiin päiväkirurgiasta.

– On erikoista, että hallitus ajaa sekä julkisen puolen aluesairaalat että yksityisen puolen toimivat sairaalat alas

– Maassamme on useita sairaaloita, jotka eivät kuulu yliopistollisen sairaalan piiriin, mutta jotka ovat alueellaan hyvin tärkeitä. Uuden lain myötä näissä sairaaloissa ei voida enää tehdä anestesiaa vaativia toimenpiteitä ja leikkauksia.

– Tämä johtaa siihen, että potilaiden matkat lähimpään toimenpiteitä tekevään, päivystävään sairaalaan kasvavat, yhteispäivystyspisteet kuormittuvat, potilasturvallisuus kärsii ja matkakustannukset kasvavat, puoluehallitus kritisoi kannanotossaan.

Hallituksen esityksessä ympärivuorokautinen yhteispäivystysehto koskisi myös yksityisiä toimijoita, mikä johtaisi siihen, ettei anestesiaa vaativia leikkauksia voitaisi enää tehdä yksityisissä sairaaloissa silloin, kun palvelun ostajana on julkinen sektori.

– On erikoista, että hallitus ajaa sekä julkisen puolen aluesairaalat että yksityisen puolen toimivat sairaalat alas.

Sote-uudistuksen valmistelussa poliittiset intohimot ovat kristillisdemokraattien mielestä syrjäyttäneet asiantuntijoiden näkemykset, onpa sitten ollut kysymys vastuualueiden määrästä tai valinnanvapauden järjestämistavasta. KD puoluehallitus vaatii hallitusta korjaamaan huonot päätökset ja pistämään sote-uudistuksen alkuperäiset tavoitteet keskiöön jatkovalmistelussa.

Ylös